Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Dodano: 06.10.2021
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Lędziny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bieruniu (z siedzibą w Lędzinach)

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu w Lędzinach oraz w terenie, obsługa interesantów, korzystanie z komputera i sprzętu biurowego, kontrolowanie budów i obiektów budowlanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe architektoniczne lub budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Znajomość prawa w zakresie prawa budowlanego i postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
  ul. Lędzińska 24
  43-143 Lędziny
  pokój 221

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 324-08-47. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie - kandydat powinien podać numer telefonu w liście motywacyjnym. Oferty po ukończonym naborze można będzie odebrać w terminie 3 miesięcy; po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Lędziny
Służba Cywilna