Stanowisko ds. orzecznictwa - Zambrów (wyniki naboru)

Zambrów
Oferta opublikowana19.05.2024
Oferta wygasa13.08.2024
Tryb rekrutacjirekrutacja stacjonarna
Branżaadministracja biurowa

Obowiązki

Realizuje zadania związane z przepisami dotyczącymi: podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasad finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie.


Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja),
 • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi.

 

Wymagania dodatkowe:

 • orientacja na jakość, cel,
 • komunikacja, współpraca,
 • negocjowanie i wywieranie wpływu,
 • podejmowanie decyzji,
 • rozwiązywanie problemów,

 

Oczekujemy znajomości przepisów:

 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podstawowe zagadnienia z rozdziałów 1-4,
 • Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podstawowe zagadnienia z działu IV, rozdziały 1-2,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego - podstawowe zagadnienia z działu I-II,
 • obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny (z zaznaczeniem stanowiska o które ubiega się kandydat),
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,
 • dokument potwierdzający posiadany staż pracy związany z ubezpieczeniami społecznymi.

 

Sposób aplikowania:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać wyłącznie elektronicznie przez formularz aplikacyjny, wybierając Aplikuj na dole oferty.

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • premie kwartalne,
 • wynagrodzenie "trzynastkę".
 • rozwój zawodowy,
 • świadczenia z ZFŚS w tym dopłatę do wypoczynku i zajęć sportowych.

 

Informacje dodatkowe:

 • poszukujemy 1 pracownika,
 • umowa na czas zastępstwa,
 • proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy z przepisów wskazanych w ogłoszeniu oraz rozmowę kwalifikacyjną,
 • skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • oferta niekompletna, przesłana po terminie nie będzie rozpatrywana,
 • za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do aplikowania o pracę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • gotowość do ewentualnego odbywania podróży służbowych,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na II piętrze,
 • przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne:

(imię, nazwisko, nazwa miejscowości zamieszkania kandydata)

1. Agnieszka Mrozicka, Zambrów,

2. Wiktoria Tyszka, Zambrów,

3. Agata Kulesza, Zambrów,

4. Paulina Choińska, Zambrów,

5. Dorota Nimira, Zambrów,

6. Urszula Pękała, Zambrów,

 

Ogłoszenie wyników naboru:

(imię, nazwisko, nazwa miejscowości zamieszkania zatrudnionego kandydata)

1. Agnieszka Mrozicka, Zambrów,

 

uzasadnienie wyboru:

Pani Agnieszka Mrozicka - zaprezentowała się jako osoba spokojna, o wysokiej kulturze, myśląca logicznie. Jest osobą komunikatywną i elokwentną. Wykazała motywację do pracy w Zakładzie oraz wysoki poziom wiedzy o ZUS i merytorycznej niezbędnej na stanowisku. Wykazała umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych, nowych sytuacjach, zorientowanie na cel i jakość. Kandydatka wykazała posiadanie wysokiego poziomu wymaganych kompetencji.

Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!

Dodatkowe informacje

Źródło: Zus/Praca

Oferty wybrane dla Ciebie

Oferty wybrane dla Ciebie