Exact Systems Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży Sorting & Rework. Od roku 2004 konsekwentnie budujemy swoją pozycję czołowego dostawcy rozwiązań jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego. Swoje usługi świadczymy na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, Turcji, Chin, Portugalii, Hiszpanii oraz Rosji. Naszymi Klientami w Polsce są wiodące koncerny przemysłowe, dla których każdego dnia zlecenia realizuje ponad 5.500 Kontrolerów Jakości Exact Systems Sp. z o.o. 


W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy doświadczonego pracownika na stanowisko:


Miejsce pracy: Wrocław

Specjalista ds. Prawnych

Obowiązki:

 • Bieżąca obsługa prawna wszystkich działów spółki oraz innych spółek z całej grupy kapitałowej
 • Sporządzanie i opiniowanie umów (w tym udział w negocjacjach)
 • Sporządzanie pism procesowych, dokumentów wewnętrznych spółki oraz opinii prawnych
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów prawnych
 • Zastępstwo procesowe

Wymagania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych
 • 2 lub 3 rok aplikacji radcowskiej lub adwokackiej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego
 • Odpowiedzialność za wykonanie powierzonych obowiązków
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Rzetelność i wysoka kultura osobista

Oferta:

 • Umowa o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
 • Przyjazna atmosfera pracy
 • Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym i ustabilizowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne świadczenia z zakresu ubezpieczenia pracowniczego i opieki zdrowotnej oraz pozapłacowy system benefitów dla wszystkich pracowników firmy

Osoby zainteresowane współpracą z Exact Systems Sp. z o.o. i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji

Aplikuj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji przez EXACT SYSTEMS sp. z o.o. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296).
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) prowadzenia postępowania rekrutacyjnego – jeżeli zostanie wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Nr 119, str 1), dalej „RODO”];
b) prowadzenia przyszłych rekrutacji - jeżeli zostanie wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO];
c) przesyłania informacji o nowych ofertach pracy i usług oraz materiałów marketingowych Administratora - jeżeli zostanie wyrażona przez Panią/Pana zgoda [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
d) ochrony przed roszczeniami a także dochodzenia roszczeń, które to działanie stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla wszystkich celów wskazanych w punkcie 3 powyżej wynosi 12 miesięcy od daty Pani/Pana zgłoszenia do rekrutacji lub może być krótszy jeśli wycofa Pani/Pan wcześniej wyrażoną zgodę.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Exact Systems sp. z o.o.; upoważnione organy państwowe.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługują Pani/Panu prawa:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes);
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie wpływa jednak  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
9. Podanie wszystkich danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji jest dobrowolne, przy czym jest warunkiem koniecznym, aby możliwym było odpowiednio dla celu:
a) wskazanego w pkt. 3 lit. a - wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji;
b) wskazanego w pkt. 3 lit. b - wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach poprzez zamieszczenie danych osobowych w bazie kandydatów;
c) wskazanego w pkt. 3 lit. b - otrzymywanie informacji o nowych ofertach pracy i usług oraz materiałów marketingowych.
10. Dane pochodzą od osób bezpośrednio, których dotyczą, tj. od Pani/Pana.
11. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chciałaby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w sprawie przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych lub chciałaby Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt pod adresem:  
a) EXACT SYSTEMS ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa;
b) adres mailowy: odo@exactsystems.pl

Specjalista ds. Prawnych

Wrocław

Exact Systems Sp. z o.o.