Referent
Aleksandrów Kujawski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-kadrowych
zespół ds. finansowo-księgowych oraz administracyjnych

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu. Praca pod presją czasu, bezpośrednia obsługa interesantów, liczne kontakty telefoniczne i mailowe. Obsługa komputera i urzadzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i organizacja sekretariatu PIW
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników PIW
 • prowadzenie dokumentacji stanów magazynowych PIW i uzgadnianie stanów wartościowych z ewidencją syntetyczną w zespole ds. finasowo-ksiegowych oraz administracyjnych
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz planów i sprawozdań wynikających z obowiązujacych przepisów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy i aktów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.07.2019 r.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: od 2300,00 zł do 2490,00 zł

Referent

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna