Dodano: 03.06.2020
Referent
Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo-księgowych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Kraj. Dział finansowo-księgowy

Warunki pracy

* praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu sępoleńskiego ,
* praca przy komputerze,
* warunki pracy bardzo dobre,
* nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja dochodów budżetowych;
 • bieżące dekretowanie dokumentów księgowych;
 • ewidencja wydatków z podziałem na środki jednostki i funduszu epizodycznego;
 • uzgodnienia obrotów i sald kont pomocniczych z kontami i zapisami na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca;
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty;
 • bieżące wprowadzania dokumentów do systemu księgowego;
 • terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej sprawozdań finansowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o specjalności finanse i rachunkowość
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnienień z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości;
 • znajomość zasad księgowości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  89-400 Sępólno Kaj.
  ul. Kościuszki 17
  sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 3881225.
Referent
Sępólno Krajeńskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna