Referent
Radomsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi sekretariatu
Zespół ds. Finansowo-Księgowych i Administracyjnych

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-30 - 15:30;
-praca w siedzibie Inspektoratu;
-praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
-praca w budynku piętrowym, nieposiadającym podjazdów, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 • Organizowanie obiegu informacji i dokumentacji w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Inspektoratu Wetererynarii
 • Wysyłanie i przejmowanie korespondencji
 • Prowadzenie spraw powierzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wilsona 21/A
  97-500 Radomsko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wilsona 21/A
97-500 RadomskoReferent

Radomsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna