Compensa to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy. Obecnie poszukujemy osób do pracy w naszym Oddziale w Częstochowie na stanowisku

Pracownik ds. Wsparcia Sprzedaży (do zespołu obsługi brokerów oraz ubezpieczeń gospodarczych i flotowych)
Miejsce pracy:  Częstochowa

 

Jakie będą Twoje obowiązki?

 

 • Serwis ubezpieczeń gospodarczych, flotowych poprzez kanał brokerski i agencyjny
 • Nawiązywanie współpracy z brokerami i agentami.
 • Kompleksowe przygotowywanie programów ubezpieczeniowych dla brokerów i agentów.
 • Negocjowanie warunków umów ubezpieczeniowych
 • Realizacja indywidualnych zadań i celów.
 • Dbałość o zachowanie wysokich standardów usług

 

Co oferujemy?

 

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczne godziny pracy
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość nabycia karnetu sportowego, zniżki na ubezpieczenia
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń, studiów i nauki języków obcych
 •  Brak monotonii - multizadaniowe środowisko pracy
 • Wynagrodzenie stałe oraz zmienne uzależnione od osiąganych wyników
 • Interesującą pełną wyzwań pracę w renomowanej, międzynarodowej firmie

 

Czego oczekujemy?

 

 • Doświadczenia w branży ubezpieczeniowej (mile widziane)
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i gotowość do podnoszenia kompetencji w zakresie ubezpieczeń
 • Znajomości produktów ubezpieczeniowych i technik sprzedażowych (mile widziana)
 • Umiejętności negocjacyjnych, wysokiej kultury osobistej i odporności na stres
 • Zdecydowania w działaniu i orientacji na cel
 • Umiejętności interpersonalnych umożliwiających budowanie trwałych relacji biznesowych


Aplikuj

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez „Grupę” (definicja Grupy poniżej w treści klauzuli informacyjnej) Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@vig-polska.pl

Jeżeli dodałeś do swojego CV dodatkowe dane jak np. zdjęcie, informacje o zainteresowaniach, prosimy o wklejenie do CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zostały zawarte w niniejszym wniosku rekrutacyjnym/CV i wykraczają poza zakres danych możliwych do przetwarzania przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@vig-polska.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych personelu

Vienna Insurance Group: Benefia Ubezpieczenia sp. z o.o., Compensa Dystrybucja sp. z o.o., Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Global Assistance Polska Spółka z o.o., InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o., Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert, Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o., Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group („Grupa”) przetwarza dane osobowe potencjalnych pracowników oraz współpracowników w związku z prowadzeniem wspólnych rekrutacji przez Spółki Grupy. W tym materiale wyjaśniamy, jak i dlaczego Grupa przetwarza Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób dba o ich ochronę.

Cel przetwarzania

Spółki Grupy są współadministratorami Twoich danych osobowych. Cel przetwarzania stanowi prowadzenie przez Grupę wspólnych rekrutacji obecnie oraz w przyszłości. Oznacza to, że Grupa decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi rekrutacjami. Następnie Twoje dane zostaną przekazane w procesie rekrutacji do konkretnej Spółki Grupy, która stanie się oddzielnym administratorem danych osobowych w zakresie realizacji warunków zatrudnienia. Twoje dane przetwarzane przez Grupę to te, które zostały wskazane przez Ciebie w CV.
Grupa dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych przez Grupę następuje na podstawie porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach wspólnego celu przetwarzania (wspólne rekrutacje). Przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji nastąpi wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie odpowiedniej zgody. Pamiętaj, że zawsze w takiej sytuacji decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody należy do Ciebie. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przetwarzanie. Oznacza to, że nie będziesz brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody po przeprowadzeniu rekrutacji będzie oznaczać, że nie zostaniesz uwzględniony w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Grupę innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych). Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący z Grupą, np. doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Grupa zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem. Lista odbiorców, którym ujawniono Twoje dane, jest udostępniana do wglądu w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar Zasobów Ludzkich każdego ze współadministratorów.

Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów Grupy wskazanych w tym dokumencie lub o których Grupa osobno poinformuje.
Dane dotyczące wspólnej rekrutacji będą przechowywane przez cały czas jej trwania i nie dłużej niż do 30 dni od momentu jej zakończenia oraz do momentu odwołania zgody wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Transfer danych osobowych do państwa trzeciego

Co do zasady Grupa nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych osobowych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych.
Gdyby miał się odbyć taki transfer Twoich danych osobowych – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Grupę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Grupa zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych. Zostaniesz także poinformowany o planowanym transferze.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Grupę Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.
Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz złożyć na piśmie w jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar Zasobów Ludzkich, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Grupy, który znajdziesz poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Grupa ustosunkuje się do Twojego wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od jego złożenia. W tym samym terminie Grupa podejmie działania, które uzna za uzasadnione. W szczególnych przypadkach okres, w którym Grupa podejmie te działania, może zostać wydłużony do 3 miesięcy.
Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. W odpowiedzi na Twoje zapytanie przekażemy Ci pisemnie lub elektronicznie (zgodnie z Twoim wyborem) informacje o zakresie i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, czasie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniliśmy lub powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe (tzw. odbiorcach danych), a także informacje o źródłach, z których mamy dane na Twój temat. Jeśli przetwarzanie będzie obejmowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących Twojej sytuacji, uzyskasz również informację o zasadach podejmowania takich decyzji, o ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. W ramach tego prawa możesz także zażądać kopii swoich danych osobowych, przy czym tylko pierwsza kopia jest udostępniana bezpłatnie. Druga i każda kolejna kopia będzie odpłatna.
Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.
Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Grupę na Twój temat lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.
Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Grupa otrzymała od Ciebie.
Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Grupy. Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Grupy.
Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Grupę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dane kontaktowe

Poniżej wskazujemy adresy korespondencyjne każdego ze współadministratorów. Masz możliwość kontaktu z nimi w zależności od Spółki z Grupy, która realizuje konkretną rekrutację:
Benefia Ubezpieczenia sp. z o.o. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

Compensa Dystrybucja sp. z o.o. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 61 00

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grou
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

Global Assistance Polska Spółka z o.o.

Aleje Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22,00-668 Warszawa, tel. 22 575 25 25

Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 68 88

Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel.22 501 65 65

Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
Schottenring 30, A-1010 Wien

W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za obszar Zasobów Ludzkich Spółek Grupy, bezpośrednio lub pisząc na adres poczty elektronicznej rekrutacja@vig-polska.pl, a także pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Grupy.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą dedykowaną do spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@vig-polska.pl .

Pracownik ds. Wsparcia Sprzedaży (do zespołu obsługi brokerów oraz ubezpieczeń gospodarczych i flotowych)

Częstochowa

Compensa