Szkoła Policealna GoWork.pl zaprasza nauczycieli i praktyków do współpracy!

Nauczyciel na kierunku: asystentka stomatologiczna/higienistka stomatologiczna
Kraków

Obowiązki
Prowadzenie zajęć z zakresu stomatologii:
* asystowanie lekarzowi dentyście
* zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc


Wymagana dyspozycyjność w NIEDZIELE od lutego 2019 oraz mile widziane uprawnienia pedagogiczne.


Chcesz lepiej poznać nasz zespół – aplikuj!


Aplikuj

Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

1.Administratorem danych osobowych kandydatów jest GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
2.Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod(at)gowork.pl
3.Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
4.Odbiorcą danych osobowych kandydatów będzie GoWork.pl Andrzej Kosieradzki (ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce).
5.Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko lub wcześniej do momentu wycofania zgody przez kandydata.
6.W związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, kandydatom przysługują następujące prawa:
a)prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b)prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz brak podania danych kontaktowych może być przyczyną wykluczenia kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

Nauczyciel na kierunku: asystentka stomatologiczna/higienistka stomatologiczna

Kraków

GoWork.pl