Kontroler weterynaryjny
Zielona Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństw żywności

Warunki pracy

- Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie
powiatu zielonogórskiego,
- Dojazdy samochodem służbowym,
- Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
- Stres związany z wykonaniem czynności pod presją czasu,
- Ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Kontrola ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie prób do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narzadach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Weryfikacja procedur GHP, GMP, HACCP oraz przygotowywanie opinii planów technologicznych zakładów.
 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań.
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne ,
<br>
 • prawo jazdy kat. B, prawo wykonywania zawody, znajomość przepisów weterynaryjnych, biegła obsługa komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Kontroler weterynaryjny

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna