Kierownik ośrodka wypoczynkowego
Gdańsk

Obowiązki

 • prowadzenie działalności gospodarczej ośrodka wypoczynkowego nad morzem (okolice Gdańska),
 • rozwijanie form świadczenia usług, kształtowanie wizerunku ośrodka,
 • opracowywanie corocznych budżetów i planów gospodarczych,
 • dobór kadry pracowniczej, zarządzanie personelem ośrodka,
 • dbałość o stan techniczny infrastruktury ośrodka.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: organizacja i zarządzanie, turystyka, hotelarstwo,
 •  co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej, w tym przynajmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych (preferowane w ośrodkach wypoczynkowych),
 • znajomość przepisów z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym: ustawy o usługach turystycznych, ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych oraz rachunkowości,
 • znajomość przepisów pokrewnych z zakresu organizacji wypoczynku,
 • posiadanie prawa jazdy.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze,
 • wynagrodzenie określone stawką miesięczną, oraz premią w wysokości do 20% płacy zasadniczej
 • inne składniki wynagrodzenia wynikający z wewnętrznych porozumień płacowych


Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

Administratorem danych jest PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A. z siedzibą w Tarnowskie Góry 42-600, ul. Hutnicza 5-9. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem pbsz@jswpbsz.pl.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO - PBSZ SA spełnia poprzez informacje zawarte na stronie internetowej www.jswpbsz.pl- zakładka RODO.

Kierownik ośrodka wypoczynkowego

Gdańsk

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.