d4cd177cc89d9b73dcf8c871fa41ce27.png

Kierownik oddziału

Bytom

Obowiązki

 • Odpowiedzialność za realizację planów sprzedażowych placówki na wymaganym poziomie
 • Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z pracą placówki
 • Podejmowanie lokalnych działań marketingowych
 • Zapewnienie wysokich standardów obsługi Klienta

Wymagania

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w branży finansowej
 • Wiedza i wysokie umiejętności z obszaru sprzedaży, poparte sukcesami
 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane doświadczenie w dziedzinie finansów, ekonomii, zarządzania
 • Znajomość lokalnego rynku finansowego
 • Konsekwencja i determinacja w realizacji wyznaczonych celów
 • Umiejętność pracy pod presją
 • Bardzo dobra organizacja pracy i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Kompleksowy pakiet szkoleń przygotowujących do pracy
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług finansowych

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

Aplikuj

 

Informacja SKOK „Centrum” wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem danych osobowych w Kasie Centrum?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Centrum” z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Moniuszki 16A, 41-902 Bytom (zwana dalej Kasą). Z inspektorem ochrony danych osobowych Kasy można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Kasy najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny – iod@kasacentrum.pl
2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Kasa przetwarza Twoje dane, w następujących celach:
1) Realizacji procesu rekrutacji,
2) Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą.
3) Wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Kasy:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników oraz klientów) i mienia Kasy. Dotyczy to również monitoringu placówek Kasy – z zachowaniem prywatności i godności osób;
b) zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Kasę;
c) dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Kasy lub podmiotu, który Kasa reprezentuje.
3. Kategorie danych osobowych
Kasa będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
1) nazwiska i imiona;
2) data urodzenia;
3) adres zamieszkania lub pobytu;
4) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
5) wykształcenie;
6) numer telefonu;
7) adres e-mail;
8) wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych;
9) inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.
Podanie danych z punktu 3.1 - 3.6 wynika z przepisów prawa i jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane są podawane dobrowolnie i wymagają Twojej wyraźnej zgody, a ich brak nie wywołuje żadnych ujemnych skutków.
4. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?
Kasa przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane mogą być jednak także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Dopuszcza się następujące cele drugorzędne:
(a) przeniesienie danych do archiwum, lub
(b) audyty i/ lub postępowania wyjaśniające, lub
(c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej lub
(d) rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych.
5. Kategorie odbiorców danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Ciebie. W szczególności w przypadku realizacji procesu rekrutacji za pośrednictwem dostawców usług publikacji ogłoszeń o pracę i systemów informatycznych wspierających ten proces Kasa przekazuje dane osobowe tym dostawcom powiązanych z nimi administratorom systemów informatycznych.
6. Jak długo Kasa będzie przetwarzała dane.
Okres przetwarzania danych przez Kasę zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Kasę reguł, zgodnie z tymi przepisami. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez okres trzech miesięcy od daty otrzymania oferty pracy, chyba, że kandydat rozszerzy w ofercie pracy możliwość przetwarzania danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji wówczas dane osobowe przetwarzane będą przez okres 12-tu miesięcy od daty złożenia oferty pracy.
7. Informacja o Twoich prawach
Masz prawo żądania od Kasy dostępu do dotyczących danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.
Uwaga dla kandydatów: Oferty pracy składane poza informatycznym systemem rekrutacyjnym prosimy zaopatrzyć w zapis wyrażający wyraźną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Centrum” w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy.

Klikając w przycisk „Aplikuj” wyraża Pani/Pan następujące zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Centrum” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Brak wyrażenia niniejszej zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej przez Kasę oferty pracy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Centrum” moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Centrum” dla potrzeb przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia oferty pracy.

Kierownik oddziału

Bytom

Kasa Centrum