«TB Żywe Oferty Pracy» publikuje ofertę w imieniu

UBP Consulting

- agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. Po kliknięciu "Aplikuj" złożą Państwo aplikację bezpośrednio na stronie UBP Consulting. Zapraszamy!

Inżynier Projektu
Kraków

Opis stanowiska:

 • Opiniowanie i konsultacja w zakresie rysunków, specyfikacji, przedmiarów robót oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez Projektanta w ramach umowy Projektanta z Zamawiającym,
 • Opiniowanie i konsultacja w zakresie wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt,
 • Opiniowanie i zarządzanie dokumentami Wykonawcy i dokumentami Inwestycji,
 • Koordynacja i nadzór prac budowlanych, usług i dostaw prowadzonych przez Wykonawcę w ramach Inwestycji,
 • Administrowanie i zarządzanie Kontraktem,
 • Szczegóły projektu: https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=218140&noticeIdentity=10198&expired=1

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Min. 10-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Koordynatora, Inżyniera, Inspektora Nadzoru, Inżyniera Projektu, Inżyniera Rezydenta lub Dyrektora Kontraktu lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami, na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej (prowadzonych przez okres 12 miesięcy każda) w tym przynajmniej na jednej dotyczącej infrastruktury kolejowej w zakresie budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej obejmującej/obejmujących łącznie co najmniej 1 szlak i 2 stacje kolejowe;
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie stacje i linie kolejowe lub urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Oferta:

 • Możliwość rozwoju zawodowego (Klient prowadzi wiele projektów inwestycyjnych w Polsce i za granicą),
 • Niezbędne narzędzia pracy (w tym samochód służbowy),
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikuj

Inżynier Projektu

Kraków

TB Żywe Oferty Pracy