Inspektor weterynaryjny
Wieluń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,praca w siedzibie urzędu i poza urzędem, wyjazdy służbowe, szkolenia. Kierowanie samochodem służbowym.
Minimalne wynagrodzenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie i koordynownie czynności kontrolnych dotyczących sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych ( E-klient),
 • wykonywanie kontroli rzeźnianych i terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • realizacja programów badań monitoringowych,
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • opracowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 • Prawo do kierowania pojazdami kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
  98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63
  nr telefonu 43/8433649

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie w ramach zastępstwa do powrotu pracownika z urlopu wychowawczego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43/8433649

Inspektor weterynaryjny

Wieluń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna