Inspektor
Piotrków Trybunalski
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ARCHIWIZACJA JAWNYCH ZAKOŃCZONYCH SPRAW POSZUKIWAWCZYCH PRZEZ POLICJANTÓW WYDZIAŁU KRYMINALNEGO.
WYDZIAŁ KRYMINALNY

Warunki pracy

STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI LEKKIE, OBSŁUGA KSEROKOPIARKI, FAKSU, W BUDYNKU BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ARCHIWIZOWANIE JAWNYCH ZAKOŃCZONYCH SPRAW POSZUKIWAWCZYCH I SKŁADANIE ICH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W ARCHIWUM.
 • PROWADZENIE REJESTRÓW DOKUMENTÓW JAWNYCH, DZIENNIKÓW ORAZ KSIĄŻEK EWIDENCJI ORAZ WYSYŁANIE FUNKCJONARIUSZY NIEETATOWEGO ZESPOŁU DS. POSZUKIWAŃ WYDZIAŁU KRYMINALNEGO KMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
 • W ZASTĘPSTWIE SPECJALISTY WYDZIAŁU KRYMINALNEGO WPROWADZANIE DO SMI MELDUNKÓW INFORMACYJNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ POLICJANTÓW KMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM I PODLEGŁYCH KOMISARIATÓW POLICJI.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZACHĘCA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W NABORZE NA W/W STANOWISKU.
DANE KONTAKTOWE: ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM TEL. 44 647-93-30, 44 647-93-33, 44 647-93-37.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA - ZATRUDNIENIE NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO UZYSKANIU WYMAGANEGO POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA.
W PROCESIE REKRUTACJI WYMAGANE SĄ ZNAJOMOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW PRAWNYCH: OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANÓW WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WYKONAWCZEJ, SĄDOWNICZEJ, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY O POLICJI Z DNIA 06.04.1990 ROKU ORAZ USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ Z DNIA 21.11.2008 ROKU.

Inspektor

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna