Inspektor
Legnica
Komenda Miejska Policji w Legnicy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi systemów informatycznych w zakresie SEWiK oraz CEPIK, KSIP
Wydział Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie danych do systemu KSIP, CEPIK oraz SEWiK zgodnie z zarządzeniem KGP
 • Udzielanie odpowiedzi na potrzeby zakładów ubezpieczeniowych oraz osób biorących udział w zdarzeniach
 • Wykonywanie typowań i analiz z wykorzystaniem policyjnych systemów informatycznych na potrzeby uprawnionych użytkowników komendy, zarządców dróg
 • Wydawanie zaświadczeń w sprawie wpisów ostatecznych i tymczasowych w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Administracja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Telefon kontaktowy 76/876-1509

Inspektor

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna