Inspektor
Wieluń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Bezpieczeństwa żywności w Zespole d.s Bezpieczeństwa Żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30;
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie;
- praca przy komputerze;
- prowadzenie samochodu służbowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -wykonywanie i koordynowanie czynności kontrolnych dotyczących sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • - wprowadzanie i aktulizacja danych do systemów informatycznych baz danych (E-klient);
 • - wykonywanie kontroli rzeźnianych i terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • - realizacja programów badań monitoringowych;
 • - prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych;
 • - opracowanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, związane z ochroną środowiska i inne z zakresu działania inspekcji weterynaryjnej
 • - wykształcenie wyższe,
 • - posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii ,
 • - znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office,
 • - prawo jazdy kategorii B ,
 • - zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • - komunikatywność, dyspozycyjność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu ( dotyczy lekarza weterynarii )
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
  98-300 Wieluń ul. Kolejowa 63

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43/8433649

Inspektor

Wieluń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna