Praca Pracownik ds. Lokalnej Obsługi Użytkownika /Informatyk

Dodano: 07.11.2021
Umowa o pracę
Średnie wynagrodzenie: 4000 - 6000 zł / miesiąc

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Poczta Polska S.A.

 poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Pracownik ds. Lokalnej Obsługi Użytkownika /Informatyk

 

Miejsce pracy: Słupsk
Region: pomorskie
Numer referencyjny: PIT/53

Opis stanowiska

 U nas zyskasz:

 • stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę,
 • premię miesięczną,
 • trzynastą pensję i dodatek stażowy,
 • dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
 • atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport.

Wymagania

 Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • posiadasz min. średnie wykształcenie,
 • znasz sprzęt IT pod względem konfiguracji, naprawy oraz konserwacji,
 • dobrze znasz systemy MS Windows (desktopowe i serwerowe),
 • znasz zagadnienia związane z sieciami LAN, WiFi, MS SQL,
 • potrafisz pracować w zespole, skutecznie organizujesz swoją pracę,
 • jesteś osobą samodzielną, skuteczną, asertywną i komunikatywną,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B i wyrażasz zgodę na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych (zwracamy koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych).

Oferujemy

 Na Twój dzień pracy będzie się składać:

 • bezpośrednie wsparcie użytkowników systemów informatycznych eksploatowanych na  stanowiskach komputerowych należących do Spółki,
 • bezpośrednia diagnostyka stanu urządzeń IT, 
 • wdrażanie aktualizacji oprogramowania, realizacja wymagań bezpieczeństwa dla systemów IT i sieci teleinformatycznych,
 • usuwanie awarii sprzętu IT.

 

Cenimy różnorodność!
Zachęcamy do aplikowania także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat, po dłuższej przerwie w pracy.

 

Prosimy o przesłanie CV

Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach lub dokumentach wytworzonych w procesie rekrutacji jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: .
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b (w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w przypadku dobrowolnego podania danych o stanie zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), tj. udzielonej zgody; przepisów prawa, a także w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ochrony interesu prawnego administratora w razie roszczeń ze strony kandydatów uczestniczących w rekrutacji, a także, w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również do celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości – w celu wykorzystania posiadanych przez administratora danych osobowych do nawiązania z Panią/Panem kontaktu lub wykorzystania ich w procesie oceny kandydatów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgód, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia przez Panią/Pana do rekrutacji (przekazania przez Panią/Pana danych osobowych), a w przypadkach, wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji i niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed zakończeniem procesu wyboru kandydata do zatrudnienia – przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do rekrutacji, tj. przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami związanymi z przebiegiem procesu rekrutacji i wyboru kandydata do zatrudnienia;
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 6. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: Poczta Polska S.A., Pion Kapitału Ludzkiego, Dział Rekrutacji, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa lub
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych powoduje brak możliwości wzięcia przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym, na zlecenie administratora, w prowadzeniu procesu rekrutacji, a także dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Pracownik ds. Lokalnej Obsługi Użytkownika /Informatyk
Gdańsk
POCZTA POLSKA S. A. Centrum Zarządzania Kadrami