Oferta opublikowana19.06.2024
Rodzaj umowyumowa o pracę
Tryb rekrutacjirekrutacja stacjonarna
Wymiar etatupełny etat
Branżaprodukcja

Opis oferty pracy

Vipo M.Ciapała Spółka Komandytowa
to dynamicznie rozwijająca się firma, której specjalizacją jest produkcja najwyższej jakości odzieży męskiej.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Krawcowa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• szycie ubrań męskich;
• obsługę maszyn szwalniczych (overlock, stębnówka)
• zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego
Wymagania:
• zaangażowanie;
• umiejętność szycia
• precyzja i dokładność
• umiejętności manualne.
Oferujemy:
• stałą pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjny system wynagrodzeń;
• niezbędne narzędzia pracy
• możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycie nowych umiejętności.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: @

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie zapisu:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Vipo M.Ciąpała Spółka Komandytowa w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: Krawcowa. Składając dokumenty aplikacyjne oświadczam, iż zapoznałam/em się z warunkami rekrutacji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Vipo M.Ciąpała Spółka Komandytowa"KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vipo M.Ciąpała Spółka Komandytowa z siedzibą w Łańcucie (37-100) przy ul. Podzwierzyniec 29, reprezentowana komplementariu-sza,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować po-przez email @ tel. 607 - pokaż numer telefonu - . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobo-wych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko w okresie prowadzenia rekrutacji a po zakończeniu trwale usunięte,
5) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-nano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych narusza przepisy RODO,
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekaza-nie spowoduje niemożność rozpatrzenia CV w procesie rekrutacji.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w for-mie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny spo-sób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
Zainteresowała Cię ta oferta?Aplikuj na to stanowisko!

Oferty wybrane dla Ciebie

Oferty wybrane dla Ciebie