Praca Koordynator ds. Infrastruktury

Dodano: 29.09.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 3500 - 5300 zł / miesiąc

Koordynator ds. infrastruktury

Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka

Opis oferty pracy:

Firma Arche Consulting (nr KRAZ: 8162) jest tworzona przez ludzi z pasją, łączących wiedzę i doświadczenie uzyskane dzięki kilkuletniej praktyce w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych dla różnorodnych pod kątem wielkości i kapitału firm.

Firma produkcyjna (typu greenfield) z branży telekomunikacji światłowodowej - poszukuje osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w międzynarodowym środowisku pracy na stanowisku: Koordynatora ds. Infrastruktury

Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka

Obowiązki:
- nadzorowanie infrastruktury zakładu (budynki, budowle, parkingi, place, drogi) oraz zapewnianie sprawności urządzeń i maszyn wraz z instalacjami budynkowymi,
- zarządzanie pracą podległego zespołu,
- kontrola dokumentacji technicznej związanej z infrastrukturą zakładu
(opracowywanie planów, serwisów, remontów, inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją)
- pilnowanie terminów przeglądów celem utrzymania gwarancji i/lub sprawności instalacji zakładowych,
- bieżący kontakt z podmiotami zewnętrznymi realizującymi prace budowlane, konserwacyjne, remontowe instalacji budynkowych,
- współpraca z jednostkami administracji publicznej tj.: UDT, PIP
- analiza zużycia mediów oraz podejmowanie działań optymalizujących,
- monitorowanie wydatków oraz planowanie budżetu związanych z utrzymaniem infrastruktury zakładu.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika i elektronika, chemia)
- minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad technologicznymi instalacjami budynkowymi w zakładach produkcyjnych,
- praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa energetycznego, przepisów związanych z zarządzaniem infrastrukturą, ustawy o ochronie środowiska, procedur dot. BHP i PPOŻ
- umiejętność pracy w programie MS Excel,
- swobodna komunikacja w języku angielskim,
- umiejętność szybkiego reagowania na sytuacje awaryjne oraz pracy w zespole i chęć dzielenia się wiedzą z innymi.

Nasz Klient oferuje:
- rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku pracy w organizacji typu greenfield,
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- możliwość aktywnego udziału w tworzeniu struktur organizacyjnych,
- realny wpływ na rozwój firmy,
- uczestnictwo w budowaniu polityki socjalnej firmy,
- udział w przenoszeniu procesów.

APLIKUJ: https://www.arche-consulting.pl/oferty-pracy/aplikacja/14359

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arche Consulting Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach (40-035) przy ul. Jagiellońska 6/8;
2. w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: @
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
b. realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
c. przedstawienia kandydatury potencjalnym pracodawcom na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
d. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Pana/Pani zgody(art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Dodatkowo Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zabezpieczenia przyszłych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą potencjalni pracodawcy oraz firmy współpracujące działające w dziedzinie:
a. infrastruktury informatycznej
b. usług prawnych i doradczych wspierających prawidłowe funkcjonowanie procesów biznesowych Spółki
c. usług związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
a. do czasu zakończenia procesu rekrutacji w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji
b. 3 lata lub do momentu cofnięcia zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji
c. 3 lata lub do momentu cofnięcia zgody w celu przedstawienia kandydatury potencjalnym pracodawcom
d. 3 lata lub do momentu cofnięcia zgody w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną okres.
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Panu/Pani wzięcie udziału w rekrutacji.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Koordynator ds. Infrastruktury
Rawa Mazowiecka
Arche Consulting