Praca inspektor weterynaryjny

Sochaczew
Dodano: 19.11.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 4200 - 6200 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności zespół ds. bezpieczeństwa żywności
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • sprawuje nadzór nad wybranymi zakładami zatwierdzonymi wraz z wystawianiem zaświadczeń i urzędowych świadectw zdrowia w wersji papierowej oraz w systemach elektronicznych TRACES Classic i TRACES NT
 • pobiera próbki w ramach monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • realizuje bieżące zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczość związaną z realizowanymi zadaniami
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • znajomość języka obcego, jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca w biurze w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - przeprowadzanie kontroli podmiotów i gospodarstw, kontakt ze zwierzętami,

- wyjazdy słuzbowe - szkolenia, narady, konferencje,

- praca przy komputerze,

- budynek jednopiętrowy, brak windy,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne - nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
inspektor weterynaryjny
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie