NeoBANK

1.2 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady NeoBANK

Miniaturka
Sławomir Przywarty
Dyrektor Departamentu Marketingu NeoBANK

Proszę opowiedzieć o początkach neoBANKu. Czy wciąż pracują Państwo w tej samej siedzibie?

Bank istnieje od 1961 roku. Powstała wówczas spółdzielnia, która przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Łubowie. W 2004 roku Bank zmienił nazwę na Wielkopolski Bank Spółdzielczy, zaś od roku 2008 funkcjonujemy pod nazwą handlową neoBANK.Pierwotnie Bank miał swoją siedzibę w Łubowie i tam stawialiśmy nasze pierwsze kroki. Wraz z dynamicznym rozwojem, szczególnie po roku 2000, Bank zmienił siedzibę na Poznań i rozszerzył zakres swojej działalności z województwa wielkopolskiego na cały kraj.

Jaka jest wizja firmy, jej główne cele?

W neoBANK na bieżąco obserwujemy i monitorujemy rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Jako że procesy te są niezwykle dynamiczne, ale i zmienne, na bieżąco aktualizujemy strategię działalności Banku, uzupełniając ją o nowe cele, którymi są dzisiaj m. in. reorganizacja sieci placówek pod względem ich funkcji, wyposażenia technicznego czy wymogów dotyczących standardów obsługi Klienta. W szczególności zaś stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Jakie są największe osiągnięcia firmy?

Nie trudno zauważyć, że jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w sektorze banków spółdzielczych. Świadczą o tym z jednej strony wyniki finansowe, jakie osiągamy na tle innych banków spółdzielczych zrzeszonych w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, z drugiej zaś rankingi, w których zajmujemy czołowe miejsca czy wyróżnienia i nagrody, których jesteśmy laureatami.

Czy firma ma biznesplan na wypadek kryzysu ekonomicznego? Jeśli tak, to jak on wygląda?

Jak każda instytucja finansowa w Polsce, neoBANK podlega skrupulatnemu nadzorowi organów państwowych dedykowanych zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, przejrzystości i bezpieczeństwa. Zapewniam, że nasze solidne podstawy finansowe oraz procedury są gwarancją niezakłóconej współpracy nawet w okresie największych kryzysów ekonomicznych.

Jak wygląda proces rekrutacji, z ilu etapów się składa?

Każdy proces rekrutacji realizowany jest w oparciu o funkcjonujący w Banku profil danego stanowiska. Na jego podstawie specjaliści z Departamentu Personalnego dokonują pierwszej selekcji posiadanych aplikacji. Kolejnym etapem jest wywiad telefoniczny dla stanowisk wysoce specjalistycznych, który potwierdza i doprecyzowuje zawarte w CV informacje. Następnie zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną, w której uczestniczy specjalista Departamentu Personalnego i bezpośredni przełożony Kandydata. W przypadku stanowisk bezpośrednio współpracujących z Zarządem tą osobą jest Prezes lub Członek Zarządu. Wiedza i umiejętności Kandydata są weryfikowane nie tylko poprzez wywiad strukturyzowany ale również testy merytoryczne, kompetencyjne, scenki czy case study.

Na jaki aspekt patrzą Państwo przede wszystkim podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Podczas rozmowy patrzymy na Kandydata kompleksowo zarówno pod względem wiedzy merytorycznej, umiejętności, dotychczasowych doświadczeń zawodowych jak i jego oczekiwań w stosunku do nowego pracodawcy, na ile są one zbieżne z tym, co możemy w danym momencie Kandydatowi zaoferować. Zależy nam na Kandydatach, którzy wpiszą się w kulturę organizacyjną naszego Banku  i zostaną z nami na wiele lat.

Czy firma zatrudnia studentów umożliwiając im start w karierze?

W chwili obecnej skupiamy się na poszukiwaniu specjalistów, osób z jasno zdefiniowanym doświadczeniem, wykształceniem, umiejętnościami i wiedzą merytoryczną.Kluczowe dla nas stanowiska to analitycy, handlowcy oraz  stanowiska związane z monitoringiemi windykacją należności.

Czy można znaleźć neoBANK na targach pracy?

Ze względu na pożądany profil Pracowników skupiamy się raczej na bezpośrednim docieraniu do nich poprzez rozbudowana bazę kandydatów, a w szczególnie trudnych w rozumieniu wysoce specjalistycznych stanowisk korzystamy z doświadczenia firm headhunterskich.

Korzystają Państwo z firm outsourcingowych? Czy praca zdalna z innego miasta jest możliwa?

Oczywiście, że tak. Dotyczy to w szczególności stanowisk z obszaru sprzedaży, gdzie najważniejszym elementem jest bezpośredni kontakt z Klientem w dogodnym dla niego miejscu. Szanujemy czas naszych Klientów i odpowiadamy na ich potrzeby.

Jak wyglądają imprezy integracyjne dla pracowników? Ogniska, spływy kajakowe, bankiety, wspólne wyjście na imprezy?

Dbamy o dobrą atmosferę w naszej firmie, nie tylko podczas wspólnych spotkań takich jak spotkanie wigilijne, ale przede wszystkim podczas codziennej współpracy w ramach realizowanych zadań.