INDMONT sp. z o.o. sp. komandytowa

3 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady INDMONT sp. z o.o. sp. komandytowa

Miniaturka
Jacek Mastek Prokurent INDMONT sp. z o.o. sp. komandytowa

INDMONT sp. z o.o. sp. komandytowa

Montaże, demontaże konstrukcji stalowych, rurociągów, maszyn w przemyśle hutniczym i energetycznym w Niemczech.

Co jest ważne podczas rekrutacji kandydatów na pracowników Indmont?

Rekrutację rozpoczynamy od umieszczenia ogłoszenia na portalach internetowych związanych z ofertami pracy, a także w mediach tradycyjnych. Ponadto bardzo często korzystamy z rekomendacji kandydatów na pracowników. Polecenia są bardzo ważnym kanałem pozyskiwania pracowników. Podczas spotkania kwalifikacyjnego kandydaci wypełniają formularze testowe sprawdzające wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Po wypełnieniu testu odbywa się także krótka rozmowa, w celu poznania kandydata. Po zaliczeniu testu i pozytywnym zaprezentowaniu się kandydat zostaje przyjęty. Wówczas dokonujemy finalizacji rekrutacji i podpisujemy umowę.

Czy firma stosuje outsourcing, czyli korzystanie z zewnętrznych zasobów ludzkich?

Prowadzimy kontrakty w Niemczech, tak więc mamy podpisaną stałą umowę z firmą niemiecką na prowadzenie obsługi podatkowo-księgowej jak również współpracujemy z niemiecką kancelarią prawną. W pozostałych obszarach jesteśmy w stanie radzić sobie w ramach wewnętrznej organizacji firmy.

Czy Indmont umożliwia pracownikom wykonywać obowiązki zdalnie np. z innego miasta?

Oczywiście możliwa jest praca zdalna z naszą firmą. Posiadamy odpowiednie narzędzia i możliwości techniczne. Na razie wykorzystujemy w części możliwości jakie mamy. Uważamy jednak, że jest to opcja praktyczna i przyszłościowa. Będziemy ją rozwijać.

Kandydaci z jakimi umiejętnościami najczęściej znajdują zatrudnienie w Indmont?

Najczęściej rekrutujemy pracowników fizycznych tj. spawaczy, ślusarzy, monterów, mechaników oraz pracowników nadzoru posługujących się językiem niemieckim i/lub angielskim. 

Jakie warunki muszą spełniać kandydaci, żeby zostali zatrudnieni w Indmont?

Biorąc pod uwagę specyfikę realizowanych kontraktów poszukujemy mężczyzn w wieku 30-50 lat z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, dyspozycyjnych, samodzielnych, sumiennych łatwo integrujących się z grupą innych pracowników. Szczególną uwagę zwracamy na  problemy alkoholowe. Pracownicy z tym problemem nie mogą liczyć na zatrudnienie w naszej firmie.   

Promocja firmy Indmont to...?

Przede wszystkim bazujemy na własnej stronie internetowej firmy www.indmont.com. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji zamieszczamy na portalach internetowych oraz w mediach tradycyjnych.Prowadzimy również bezpośrednie pozyskanie klienta.

Czy planują Państwo rozwinięcie oferty?

Myślimy o poszerzeniu naszej oferty o dostawy gotowych podzespołów rurociągów, konstrukcji stalowych oraz zaangażowanie się w leasing pracowniczy. Ponadto planujemy rozwinąć naszą dotychczasową  działalność w innych krajach Unii Europejskiej.

Na co najbardziej przywiązuje uwagę firma Indmont?

Jesteśmy przekonani o tym, że firma to ludzie i dlatego szanujemy każdego naszego pracownika, staramy się go wspierać zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, zawsze może na nas liczyć. Pracownicy stanowią firmę, tak więc najlepsze dbanie o pracowników pielęgnuje biznes.

Na czym polega praca w firmie Indmont?

Realizujemy kontrakty montażowe w przemyśle ciężkim głównie na terenie Niemiec. Wykonujemy prefabrykację i montaż rurociągów, konstrukcji stalowych oraz demontaż i montaż maszyn. 

Jakie wsparcie finansowe otrzymują pracownicy firmy Indmont?

Wynagrodzenia dla pracowników są stałe i nie ulegają zmniejszaniu. Wyróżniający mogą liczyć na podwyżki. Udzielamy pracownikom także zapomogi w postaci nieoprocentowanych pożyczek. Spłacają je bez odsetek na dogodnych warunkach.

Proszę teraz na zakończenie pochwalić się największym sukcesem firmy Indmont?

Naszym sukcesem jest stabilny rozwój firmy. Od 2012 roku zatrudniamy już ok. 200 pracowników. Przede wszystkim stawiamy na jakość i solidność czym udowadniamy swoją wiarygodność na rynku.
INDMONT sp. z o.o. sp. komandytowa