HRK S.A

2 Dodaj merytoryczną opinię

Kariera

Kariera

MOŻLIWOŚCI KARIERY W OBSZARZE REKRUTACJI I HR CONSULTING

Researcher
Wiążesz swoją przyszłość z branżą doradztwa personalnego? A może miałeś już okazję zdobyć pierwsze doświadczenie w rekrutacji? Jeśli tak, spróbuj swoich sił jako Researcher w HRK. Twoją rolą będzie poszukiwanie najlepszych kandydatów na rynku oraz weryfikacja ich doświadczenia. Będziesz ściśle współpracował z doświadczonymi konsultantami i uczestniczył w szkoleniach, które przygotują się do roli Associate Consultanta.

Research Consultant/Associated Consultant
Posiadasz już wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu kandydatów. Teraz czas na nawiązywanie pierwszych, samodzielnych relacji z klientami i pozyskiwanie swoich projektów. Jesteś odpowiedzialny za kompleksowy kontakt z klientem i realizację projektów rekrutacyjnych. Możesz również angażować się w sesje Assessment/Development Center i pełnić rolę asesora. 

Consultant
Udało Ci się pozyskać swoich klientów i uzyskujesz dobre wyniki. Dzięki pracy i zaangażowaniu, awansujesz na stanowisko Consultanta. W dalszym ciągu poszerzasz współpracę z nowymi klientami i realizujesz projekty.

Senior Consultant
Wraz z osiąganiem coraz lepszych wyników możesz objąć stanowisko Senior Consultanta i przygotowywać się do budowania własnego, specjalistycznego zespołu w ramach danego business unitu.

Team Leader/Managing Consultant
Teraz możesz wybrać dwie ścieżki kariery. Jako Team Leader budujesz własny zespół, szkolisz, wdrażasz, wpierasz i koordynujesz pracę jego członków. Jednocześnie jako ekspert w dalszym ciągu prowadzisz samodzielne projekty rekrutacyjne. Możesz także wybrać ścieżkę ekspercką i objąć stanowisko Managing Consultanta. Wówczas Twoim zadaniem będzie wdrożenie, rozwój i nadzór nad Researcherem, który jest dedykowany do Twoich projektów.

Executive Manager
Awansujesz na stanowisko Executive Managera. Odpowiadasz za kilka linii biznesowych, a także nadzorujesz pracę Business Unit Managerów i Team Leaderów. Dodatkowo masz wpływ na kształtowanie strategii firmy.

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY W OBSZARZE PAYROLL CONSULTINGU

Asystent działu płac/kadr/Archiwum Kadrowego
Stawiasz swoje pierwsze kroki w obszarze naliczania wynagrodzeń/kadr. Uczysz się zarządzania dokumentacją płacową/kadrową i poznajesz systemy kadrowo-płacowe. W obszarze kadr zajmujesz się dokumentami pracowników i zakładasz teczki osobowe. Poszerzasz swoje kompetencje, by awansować na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. płac/BFP/kadr.

Młodszy Specjalista ds. płac/BFP lub ds. kadr
Wspierasz pracę Specjalisty ds. płac/kadr i samodzielnie obsługujesz klienta o mniejszym skomplikowaniu składników płacowych/kadrowych.

Specjalista ds. płac/BFP lub ds. kadr
W pełni odpowiadasz za obsługę jednego lub kilku klientów w zakresie naliczania wynagrodzeń/kadr.

Starszy Specjalista ds. płac lub ds. kadr
Samodzielnie obsługujesz jednego lub kilku zaawansowanych płacowo/kadrowo klientów. Wspierasz pracę Lidera zespołu.

Lider zespołu płacowego lub zespołu kadrowego
Jesteś odpowiedzialny za zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem specjalistów, który obsługuje klientów. Odpowiadasz za proces współpracy z klientem oraz wdrożenia nowych spółek. Współpracujesz z wewnętrznym działem Administratorów Tety.


www.hrk.pl