DIRKS Service Krosno Sp. z o.o.

1.7 Dodaj merytoryczną opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

Firma Dirks Distribution była jednym z głównych sponsorów XV Forum Studentów Transportu i Logistyki Koła Naukowego Logistics 2019,
działającego przy Politechnice Wrocławskiej.

Pracodawca

 Aktualność

Pracodawca

 Aktualność

Dzień dobry.

Ten wpis został opublikowany w odpowiedzi na wpis, który został usunięty przez administratora.

Jeżeli umieszcza  Pan lub Pani negatywny wpis na portalu, to wypadałoby mieć na tyle odwagi, by podpisać się własnym imieniem i nazwiskiem lub przynajmniej pseudonimem. Zamieszczając wpis pod nazwiskiem naszego pracownika narusza Pan jego dobra osobiste. Nie będziemy pozostawać obojętni wobec nagannej postawy osoby piszącej uwagi i zażalenia do pracodawcy, kradnąc i podszywając się pod dane osobowe innej osoby. Jesteśmy otwarci na zgłaszane uwagi i odpowiemy na postawione pytania pod warunkiem, że będziemy mieli możliwość rozmowy z autorem.

Pracodawca

 Aktualność

Oświadczenie DIRKS Service Krosno Sp. z o.o.

 

W związku z powtarzającymi się negatywnymi wpisami  dotyczącymi pracowników naszej spółki naruszającymi ich  dobre imię informujemy, że spółka podjęła i  zamierza podjąć dalsze kroki prawne przeciwko autorom tych wpisów.  Na podstawie  art. 212 Kodeksu karnego  sprawca przestępstwa podlega karze (kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności), jeżeli pomawia firmę lub osobę za pośrednictwem m.in. środków masowego komunikowania się. Podnosząc nieprawdziwe zarzuty, sprawca naraża się  ponadto na odpowiedzialność cywilną. Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego ten, czyjego dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, a także domagać się stosownego odszkodowania.

Spółka w sposób zdecydowany będzie bronić swojego dobrego imienia jak i  dobrego  imienia  swoich pracowników. Po ustaleniu tożsamości autorów wpisów przez organy ścigania, spółka podejmie odpowiednie kroki prawne.

W związku z powyższym wzywa się do natychmiastowego zaniechania bezprawnej i szkodliwej praktyki umieszczania na platformie Go Work wpisów naruszających prawa naszych pracowników oraz naszej firmy pod rygorem skutków prawnych.

DIRKS Service Krosno Sp. z o.o.