Dodano: 17.10.2021
Umowa o pracę
Pełny etat

Vimex Sp. z o.o. to polska firma usługowa z prawie 20-letnim doświadczeniem na rynku niemieckim, świadcząca usługi zagranicą na zasadach oddelegowania własnych pracowników etatowych do realizacji stałych zleceń produkcyjnych na terenie zachodnich Niemiec. Działalność firmy na terenie Niemiec koordynowana jest poprzez oddział z Neuss k. Düsseldorf i realizowana pod marką handlową - Vimex Industry. 

Ślusarz Samodzielny
Niemcy

Obowiązki
- samodzielna prefabrykacja i montaż elementów konstrukcji stalowych w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną w języku niemieckim : małe serie w stali czarnej o grubościach blach głównie od 1 do 3 mm max 15mm, spawanie metodami MAG, sporadycznie MIG (praca będzie wykonywana dla branży: produkcja maszyn i akcesoriów rolniczych) , 
- przeprowadzanie odbiorów wyprodukowanych konstrukcji stalowych, 
- rozliczanie własnego czasu pracy i osiąganej wydajności

Wymagania
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego z zakresu prefabrykacji konstrukcji stalowych, 
- znajomość technologii produkcji konstrukcji stalowych, 
- umiejętność samodzielnej prefabrykacji konstrukcji stalowych, 
- dbanie o powierzone wyposażenie i narzędzia pracy, 
- umiejętność weryfikacji wykonanej pracy w ramach odbiorów końcowych, 
- min. 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
- kilkuletnie doświadczenie w pracy na rynku niemieckim, 
- komunikatywna znajomość języka niemieckiego, 
- umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy
- pracę razem z polskim zespołem doświadczonych pracowników, koordynowaną przez nasz Oddział w Niemczech, 
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe (adekwatne do kwalifikacji i wyników pracy), system premiowy uzależniony od wyników kontraktu,
- możliwość awansu i objęcia stanowiska funkcji Ślusarza/ Brygadzisty (na tym lub innym nowym kontrakcie), 
- legalne zatrudnienie na umowę o pracę, 
- długotrwałą współpracę, 
- zakwaterowanie w pobliżu miejsca kontraktu, 
- przejazd z kraju na kontrakt, 
- udostępniamy do obsługi kontraktu samochód(-y) służbowe(-y),
- pakiet socjalny ; ubezpieczenie i składki emerytalne - zapewnia i opłaca pracodawca w Polsce, 
oferta bezpośrednia (nie jesteśmy pośrednikiem. to my zatrudniamy i delegujemy pracownika zagranicę na kontrakt)


Aplikuj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych z Ofert pracy jest Vimex Sp. z o.o. z siedzibą 44-122 Gliwice, ul. Toruńska 27 (KRS : 0000118908; REGON: 277735474; NIP: 6422181613) tel. +48 32 230 86 82, e-mail: office@vimex.eu.

2. Inspektor Ochrony Danych

W razie pytań i/lub wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Zarządem Spółki lub naszym upoważnionym pracownikiem – Inspektorem Ochrony Danych, który udzieli szerszych informacji. Zapytania w tej sprawie proszę kierować na nasz dedykowany do tego celu adres e-mail: rodo@vimex.eu

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane z Ofert pracy są przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia pracowników w naszej Spółce na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo lub do podjęcia czynności, które są niezbędne przed jej zawarciem);
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego);
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych);
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażona zgoda - w zakresie i celu określonym w jej treści).

4. Odbiorcy danych

Dane z Ofert pracy są ujawniane pracownikom Spółki prowadzącym rekrutację na dane stanowisko, pracownikom Sekretariatu i Działu Osobowego Spółki, bezpośrednim przełożonym kandydata do pracy w Spółce oraz Zarządowi Spółki a także mogą być ujawniane w szczególnych przypadkach wymaganych przepisami prawa. Dostęp do danych mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki (np. podmioty informatyczne) w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W związku z transferem danych do państw trzecich w ramach serwisu należącego do międzynarodowej organizacji tzn. Google administrator informuje, że spółka ta gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Tarcza Prywatności UE-USA lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

6. Okres przechowywania danych

Dane z Ofert pracy będą przechowywane do 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji w Spółce na dane stanowisko lub dłużej o ile osoba aplikująca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby kolejnych rekrutacji. W przypadku zatrudnienia - dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo, w przypadkach określonych przepisami, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia.

Uwaga: Mają państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku braku zgody nie będą mogli Państwo złożyć swoich danych niezbędnych do podjęcia kontaktu w sprawie pracy.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Panią / Panem jako osobą zainteresowaną pracą w naszej Spółce, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia kontaktu z naszej strony.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Ślusarz Samodzielny
Niemcy
Vimex Sp. z o.o. działalność przemysłowa