Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca INSTALATOR SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Dodano: 28.12.2021
Umowa o pracę
Pełny etat
3500 - 5000 zł / miesiąc

Ornet Sieci Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie

to silna i doświadczona firma od 17 lat działająca w branży telekomunikacyjnej. Oferujemy najwyższy standard usług związanych z dostępem do Internetu. Nasza oferta kierowana jest do wymagających odbiorców biznesowych oczekujących profesjonalnych usług w zakresie projektowania, budowy i serwisu sieci teleinformatycznych, monitoringowych i elektrycznych. 

INSTALATOR SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
Lubin

Obowiązki

 •  Budowa i serwis sieci teleinformatycznych w technologii światłowodowej i radiowej
 • Konfiguracja urządzeń LAN, WLAN oraz GSM
 • Rozwiązywanie incydentów, reagowanie na zgłoszenia oraz udzielanie wsparcia technicznego dla wewnętrznych i zewnętrznych klientów firmy
 • Zapewnienie odpowiedniej wydajności oraz jakości usług
 • Wykonywanie instalacji urządzeń i sieci – praca zespołowa
 • Wykonywanie pomiarów sieci - praca zespołowa

Wymagania

 • Wykształcenie min. średnie
 •  Zdolność do pracy na wysokości
 • Odporność na stres i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
Mile widziane:
 •  Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atut
 • Umiejętność spawania włókien światłowodowych będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność wykonywania pomiarów sieci teleinformatycznych
 •  Zdolności organizacyjne

Oferujemy

·        Zatrudnienie na Umowę o pracę
·        Pracę w doświadczonym zespole
·        Możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział w szkoleniach certyfikacyjnych
·        Dodatkowe wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników
·         Wynagrodzenie podstawowe od 3.500,00 - do 5.000,00 zł brutto, zależnie od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Miejsce wykonywania pracy: Lubin ul. Odrodzenia 11 oraz obszar objęty działalnością Spółki
Warunki pracy:
Instalator Sieci Teleinformatycznej pracuje zarówno w pomieszczeniach jak i na terenie objętym projektem czy też budową. W swojej pracy ma do czynienia z następującymi zagrożeniami: prąd elektryczny o napięciu do 1 kV, pole elektromagnetyczne o niewielkim natężeniu, praca na wysokości.
Czas pracy: 7:00 -15:00 lub 8:00 – 16:00

Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód służbowy.

Oferujemy ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, udział w nowych ciekawych projektach, wynagrodzenie odpowiednie do osiąganych wyników, możliwość dalszego rozwoju w firmie, szereg szkoleń.

Aplikuj

Prosimy do dołączenie jednej z czterech klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych stosownie do Państwa wyboru oraz treści dokumentów aplikacyjnych, jeżeli Państwa CV nie zawiera takiej:
1. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonych przez Ornet Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.
2. Klauzula zgody dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Landtech Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie.
3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na jednorazową rekrutację
4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych wrażliwych dla kandydatów do pracy na wielokrotną rekrutację

Jednocześnie przekazujemy informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych:
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ornet Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Odrodzenia 11, 59-300 jako pracodawca. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt z nim możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub mailowo - sekretariat@ornet.com.pl.

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli zadania na stanowisku, na które Państwo aplikują będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną, to podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda3.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4Art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. operatorzy serwisów z ogłoszeniami o prace, na których zamieszczamy ogłoszenia).
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym i zarazem jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
INSTALATOR SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
Lubin
Ornet Sieci Sp. z o.o.