NeoBANK

1.2 Dodaj merytoryczną opinię

O Banku

 

o Banku

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, która zadebiutowała na rynku bankowym na początku 2008 roku. Z wykorzystaniem nazwy neoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy oferuje i promuje produkty i usługi bankowe. W początkowym okresie nazwa neoBANK wykorzystywana była dla oznaczenia jedynie bankowości elektronicznej Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Przyjazne przyjęcie nowej nazwy neoBANK przez klientów i kontrahentów pozwoliło rozszerzyć posługiwanie się nazwą neoBANK na całość produktów i usług oferowanych przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy. neoBANK jest zatem częścią Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy został założony w 1961 roku w Łubowie. Powstała wówczas spółdzielnia, która przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Łubowie. W 2004 roku Bank zmienił nazwę z dotychczasowej na Wielkopolski Bank Spółdzielczy, pod którą funkcjonuje do dziś.

Bank od początku dynamicznie rozwijał sieć swoich placówek. Dziś posiada ich ponad 50 na terenie Wielkopolski, a także poza nią. Ponadto Bank posiada sieć ajencji – w samym Poznaniu jest ich 17. W kwietniu 2008 r. Wielkopolski Bank Spółdzielczy zmienił siedzibę na miasto Poznań oraz rozszerzył zakres swojej działalności z województwa wielkopolskiego i kilku ościennych powiatów na terytorium całego kraju.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest instytucją bankową z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku usług finansowych, dzięki czemu może poszczycić się najwyższą jakością swoich usług. Jednocześnie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się instytucji w sektorze banków spółdzielczych. Świadczą o tym wyniki finansowe. Bank kilkukrotnie zostawał również laureatem nagród i wyróżnień.

Od 24 listopada 2018 r. Bank kontynuuje działalność jako niezrzeszony bank spółdzielczy.