Technical Product Owner/Business Analyst - Business Inteligence

TeamQuest Sp. z o.o.

Warszawa

2017-04-09

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od 8 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.

Dla naszego klienta szukamy osoby na stanowisko:

Technical Product Owner/Business Analyst - Business Inteligence
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: 1417151870

Obowiązki:
 • Budowa mapy potrzeb organizacji w zakresie danych i ich wykorzystania
 • Budowa modelu danych rozwiązania typu BI
 • Projektowanie rozwiązania typu BI/Big Data
 • Wsparcie działań wdrożeniowych oraz integracyjnych
 • Weryfikacja dostarczonych wartości biznesowych
 • Bieżąca współpraca z obszarami biznesowymi oraz IT nad gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych w rozwiązaniu
 • Możliwość wzięcia udziału w unikalnym projekcie w Polsce budowy i rozwoju hurtowni danych oraz rozwiązań big data
 • Współtworzenia rozwiązania kluczowego dla biznesu, możliwość współprojektowania, weryfikacji oraz dalej rozwoju platformy budowanej od zera"
 • Możliwość weryfikacji technicznej i biznesowej najnowszych innowacyjnych podejść w zakresie zbierania, analizy i wizualizacji danych.
 • Współudział w tworzeniu programu BI oraz dostarczania wartości biznesowej w oparciu o analizę danych
 • Budowa i zarządzanie modelem danych oraz integracji
 • Współudział w projektowaniu rozwiązania uwzględniając wybór rozwiązań technologicznych
 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub pokrewne
 • Min. 2 lat na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych i interpretacji wyników
 • Praktyczna znajomość zagadnień z obszaru BI oraz modelowania danych
 • Znajomość zagadnień związanych z Big Data oraz baz noSQL
 • Umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - praca z centralą Holdingu w Niemczech
 • Znajomość techniczna rozwiązań bazodanowych, big data oraz ETL
 • Znajomość narzędzi CASE w szczególności Enterprise *Architekt oraz narzędzi z obszaru BI specyficznych dla danej technologii
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole;
 • Umiejętność radzenia sobie z problemami
 • Samodzielność w działaniu oraz nastawienie na realizację celów

Mile widziane:
 • Znajomość narzędzi Data Mining
 • Znajomość rozwiązań Cloud Computing
 • Wiedza z zakresu metod analizy statystycznej np. klasyfikacja, regresja, analizy koszykowe, algorytmy rekomendacyjne
 • Znajomość I doświadczenie w stacku Big Data Apache (Hadoop, Spark, Hive) lub innym
 • Znajomość i doświadczenie w wykorzystaniu baz danych noSQL (np. MongoDB, Casandra, HBase)
 • Znajomość i doświadczenie w co najmniej w jednym z narzędzi wizualizacji danych (Tableau, Qlik, SAP Lumira, Pentaho Data Visualization itp.)
 • Znajomość rozwiązań machine learning
 • Doświadczenie w tworzeniu modeli predykcyjnych, zdarzeniowych oraz skłonnościowych
 • Doświadczenie w branży retail
 
Oferujemy:
 • premia roczna zależna od realizacji celów, krotność wynagrodzenia
 • laptop, komórka
 • Szkolenia dopasowane do potrzeb
 • Zadaniowy czas pracy
  • prawo do zawieszenia usługi (urlop)
  • prawo do zawieszenia usługi w przypadku niezdolności do pracy - 14 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (odpowiednik wynagrodzenia chorobowego
  • prawa do zawieszenia usługi nie przenoszą się na rok następny
 • Opieka medyczna,
 • Możliwość korzystania z karty sportowej lub żywieniowej - na życzenie kandydata

aplikuj

W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa AL. Jerozolimskie 49 lok. 29 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa AL. Jerozolimskie 49 lok. 29 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych. TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118