Analityk Bezpieczeństwa IT - 2 linia SOC

TeamQuest Sp. z o.o.

Warszawa

2016-11-27

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od 8 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego w szczególności w rekrutacji specjalistów IT. Dla naszego klienta aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk Bezpieczeństwa IT - 2 linia SOC
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: 2085195115

Obowiązki:
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa zgodnie z procesami i procedurami SOC
 • Zmniejszanie lub eliminacja zagrożeń będących źródłem incydentów
 • Ocena i kategoryzacja zdarzeń bezpieczeństwa tworzonych przez Analityków 1 linii SOC
 • Prowadzenie dokumentacji z analizy wraz z wnioskami z przeprowadzonych dochodzeń lub uruchomionego złośliwego oprogramowania
 • Przygotowywanie informacji o trendach w zagrożeniach na potrzeby zespołu usług prewencyjnych biura SOC
 • Przygotowywanie reguł korelacyjnych wychwytujących najnowsze typy ataków
 • Wyciąganie wniosków (lessons learned) i wdrażanie środków zaradczych
 • Ciągłe uzupełnianie, aktualizacja i usprawnianie procesów oraz procedur SOC
 • Raportowanie do kierownictwa wyników śledztw cybernetycznych
 
Wymagania:
 • Nieuleczalnej fascynacji technicznymi aspektami bezpieczeństwa systemów IT
 • Doskonałych zdolności analitycznych i ponad przeciętnej umiejętności łączenia wydarzeń
 • Znajomości budowy systemów informatycznych (warstwa sieciowa, systemów operacyjnych, aplikacyjna)
 • Dobrej znajomości technik ataków na systemy teleinformatyczne
 • Minimum 5 letniego zawodowego doświadczenia w obszarze IT lub trzyletniego doświadczenia po kierunkowych studiach wyższych
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziale bezpieczeństwa w tym roczne przy analizie technicznej naruszeń bezpieczeństwa systemów IT
 • Wiedzy na temat analizy kodu złośliwego, pamięci, logów systemowych oraz praktycznej znajomości wykorzystania narzędzi służących do przeprowadzania analiz
 • Znajomość ISO OSI i umiejscawiania usług np. ARP, DNS, DHCP, SNMP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, SSH, SMTP, syslog i inne w odpowiedniej warstwie oraz praktycznej ich znajomości
 • Dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych (Windows, Unix/Linux)
 • Znajomość działania usług i technologii bezpieczeństwa (antywirus, firewall, IDS/IPS, routery, przełączniki, urządzenia do network forensics, sanbox, inne)
 • Umiejętność tworzenia wyrażeń regularnych
 • Ewentualnej gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • Doświadczenie w użytkowaniu rozwiązań SIEM - (konfiguracja oraz tuningowanie będzie dużym plusem)
 • Legitymowanie się certyfikatami: Comptia Security+, GIAC GSEC, (ISC2) SSCP
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa w tym zdobywania certyfikatów
 • Mile widziane legitymowanie się certyfikatami: GCIH, GCIA, ECIH, CSIH, CGED, CEH, GCFA, CISSP
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 
Oferujemy:
 • Pracę na pełny etat w trybie zmianowym (usługi świadczone 24h, 7 dni w tygodniu).
 • Niezbędne narzędzia pracy i rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych (Benefit, LuxMed).
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach.

aplikuj

W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa AL. Jerozolimskie 49 lok. 29 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-697 Warszawa AL. Jerozolimskie 49 lok. 29 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych. TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 97854 ofert pracy. Sprawdź!