Wykładowca, Trener

Małopolskie Centrum Profilaktyki

Łódź

2016-11-18

Małopolskie Centrum Profilaktyki poszukuje do współpracy:

Wykładowca, Trener

Miejsce pracy: Łódzkie, śląskie

Obowiązki:

Przeprowadzenie warsztatów pt. „Wsparcie
szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

Wymagania:

Zamawiający wymaga, aby Wykładowcami prowadzącymi szkolenie były osoby, których
kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców jaką
jest personel medyczny. Zamawiający wymaga, aby wykłady prowadził zespół dwuosobowy,
w skład którego wchodzą osoby:
a. 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu i co najmniej 5 letnie doświadczenie
w pracy w szpitalu oraz
1 ekspert ds. poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający
wykształcenie wyższe magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds.
akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia).
b. Każdy z wykładowców musi posiadać:
biegłą
znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia, w tym wymogów
standardów akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz. Urz.
Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010,
praktyczną
wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu,
doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów akredytacyjnych dla szpitali,
gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia, obejmujące należyte
przeprowadzenie, co najmniej 3 szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa szkoleniowa nie
mniejsza niż 15 osób), z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalach, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Oferujemy:

Praca w prestiżowych projektach dla administracji publicznej

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)" przez formularz kontaktowy.

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 81615 ofert pracy. Sprawdź!