Operator koparko-ładowarki - staże/szkolenia/kursy

Euro-Fundusz

Gdańsk

2016-10-16

OPERATOR  KOPARKO-ŁADOWARKI - BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE, PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

 

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI -  PŁATNE STAŻE ZAWODOWE, BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!!

ZWOLNIŁY SIĘ 2 MIEJSCA W TRWAJĄCYM JUŻ SZKOLENIU !!!!!!!

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH DO UZUPEŁNIENIA GRUPY !!!!!!!! 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójOś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy.Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu wynosi 929 100 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 882 645 zł

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY :

 • NIEPRACUJĄCE,
 • DO 29 ROKU ŻYCIA,
 • ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
 • NIEZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY
 • MINIMALNYM WYKSZTAŁCENIEM GIMNAZJALNYM.

 

OSOBOM BIORĄCYM UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 • BEZPŁATNE kompleksowe szkolenia zawodowe, m.in.: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE, OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI, LOGISTYKA
 • Stypendia za udział w szkoleniu,
 • Płatne staże zawodowe,

DODATKOWO OFERUJEMY:

 • Zwrot kosztów dojazdu/noclegu,
 • Catering na zajęciach grupowych,
 • Wsparcie finansowe na opiekę dla osoby zależnej/dziecko do 6 lat.

KONTAKT:
EURO – FUNDUSZ s.c. – Lider projektu
Ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
APLIKUJ
PROJEKT SKIEROWANY RÓWNIEŻ DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
NABÓR DO PROJEKTU TRWA DO GRUDNIA 2016 ROKU
NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty. Kompleksowa aktywizacja
zawodowo – edukacyjna osób młodyc

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 69307 ofert pracy. Sprawdź!