Pracownik biurowy - Milanówek

Outworking

Milanówek

2016-10-02

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie outsourcingu i leasingu pracowniczego, rekrutacji, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej. Obecnie dla jednego ze swoich Klientów z branży Administracji Państwowej poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Pracownik Biurowy - pomocnik dokumentalisty

Miejsce: Milanówek

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
-Realizacja kwerend krajowych i
zagranicznych, przygotowywanie stosownej korespondencji w tym zakresie;
-udzielanie informacji o własnym zasobie oraz miejscach przechowywania
dokumentacji osobom poszukującym akt pracowniczych;
-paginacja dokumentacji wysyłanej do sądów, likwidatorów oraz syndyków;
-obsługa klientów w Archiwum;
-przygotowywanie comiesięcznego
sprawozdania z wykonywanych przez siebie prac w danym miesiącu kalendarzowym;
-terminowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych;
-przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
-przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przepisów przeciwpożarowych;
-przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i ochronie danych
osobowych;

Wymagania:

-znajomość obsługi komputera-pakiet MS Office, Exel;
-umiejętność posługiwanie się bazami danych oraz internetowymi wyszukiwarkami;
-znajomość przepisów archiwalnych;
-doświadczenie w pracy w dziale kadr lub przy naliczaniu wynagrodzenia;
-rzetelność i terminowość wykonywanej pracy;
-dobra organizacja własnej pracy;
-pełna zdolność do czynności prawnych;
-kandydat nie może być karany za przestępstwa skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- możliwość zdobycia doświadczenia w sektorze Administracji Państwowej
- miłą atmosferę w pracy

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji za pośrednictwem portalu

Agencja zatrudnienia - nr certyfikatu 8102

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66801 ofert pracy. Sprawdź!