ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH AKTYWIZUJĄCYCH ZAWODOWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Kielce

2016-09-30

Agencja Zatrudnienia Fundacja Fuga Mundi działająca na rzecz Osób Niepełnosprawnych zaprasza do bezpłatnego udziału w realizowanych projektach:

 • „Przekroczyć próg rynku pracy”
 • „Indeks kompetencji społecznych i zawodowych”
 • „Praca ze wspomaganiem”

Powyższe projekty współfinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UCZESTNICY PROJEKTÓW BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ M.IN. Z NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

 • staże zawodowe;
 • poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • zajęcia Klubu Pracy;
 • aktywnych form spędzania wolnego czasu

Zapewniamy m.in. profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektów Uczestnicy będą mogli skorzystać z usług doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy.

Kryteria kwalifikacyjne do udziału w projektach:

 • rejestracja w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • zameldowane na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • mężczyźni w wieku 18 - 64 oraz kobiety w wieku 18 - 59,
 • status osoby nieaktywnej zawodowo,
 • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZESTNIKÓW  SĄ  BEZPŁATNE!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

 • tel.: 534 036 447
 • e-mail: APLIKUJ
 • ul. Świętego Leonarda 1/28,  25-311-KIELCE

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:

www.praca.ffm.pl

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 68480 ofert pracy. Sprawdź!