Staż

Puls System Szkoleń

Kalisz

2016-12-05

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Czas ruszyć z miejsca!”

Osoby:

 • Młode w wieku 15-29 lat
 • Zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego
 • Niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Bierne zawodowo lub bezrobotne

W ramach projektu oferujemy kompleksowe i  zindywidualizowane wsparcie dla wszystkich Uczestników Projektu w postaci:

 • Centrum Diagnozy  (identyfikacja potrzeb Uczestników w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działań)
 •  Poradnictwa zawodowego (w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych)
  • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją (dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy w zakresie  zielonej gospodarki)
  • Płatne staże zawodowe (3 miesięczne lub 6 miesięczne)
  • Pośrednictwa pracy (udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i kompetencjami)

Dodatkowo zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Dodatek relokacyjny dla 7 osób (8 150zł)
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenia NNW podczas stażu

 

Kontakt: tel. 572 725 212                                                   

    e-mail: APLIKUJ

 Strona internetowa: www.puls-szkolenia.pl/projekty/czas-ruszyc-z-miejsca

  Wysokość wkładu UE w projekcie wynosi: 925 707 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 

 

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 88364 ofert pracy. Sprawdź!