Gastronomia i catering

Sylwia Haczyk

Lublin

2016-12-01

Zapraszamy na 3-miesięczne staże W GASTRONOMII I CATERINGU z gwarancją zatrudnienia! Stypendium stażowe w wysokości 1636,00 zł netto.

Staż poprzedzony będzie szkoleniem Usługi gastronomiczne i catering (stypendium szkoleniowe 1008 zł netto). Ponadto uczestnicy zostaną objęci doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy oraz otrzymają zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe, podręczniki, obiady oraz poczęstunki kawowe.

Każdy zainteresowany odbyciem stażu musi spełniać wszystkie 3 poniższe warunki:
- zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (np. likwidacja stanowiska pracy, brak przedłużenia umowy terminowej);
– pozostających bez zatrudnienia;
– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego.

Całe wsparcie jest bezpłatne dla uczestników i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Nowy start”.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560, a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro)
w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu „Nowy start”

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102820 ofert pracy. Sprawdź!