Szansa dla osób poszukujących pracy

PRO STUDIO

Zakopane

2016-11-13

Firma Pro Studio jest jedną z prężniej działających w Polsce firm HR. Specjalizujemy się w doradztwie zawodowym, aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych oraz w szkoleniach, stażach mających na celu podniesienie kwalifikacji.

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej prowadzimy nabór uczestników do odbycia płatnych staży i szkoleń.

Warunki przystąpienia:

Wparcie skierowane jest od osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, ponadto należą do min. jednej z grup:

• kobiety
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Oferujemy:

• propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
• pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
• staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
• szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
• pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona.

Ponadto oferujemy:

• osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak[@]printstudio.com.pl

Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek[@]printstudio.com.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
http://pro-studio.org.pl/od-biernosci-do-aktywnosci/