Specjalista ds. obsługi klienta

Aspiro Consulting

Cieszyn

2016-10-24

Aspiro Consulting - Profesjonalizm kluczem Twojego sukcesu !

Jesteśmy firmą rekrutacyjno-doradczą. Naszym celem jest pomoc organizacjom w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Ułatwiamy rozwój i pomagamy wytyczać ścieżki zawodowe. Wspieramy pracowników na różnych etapach kariery. Dostarczamy firmom rozwiązania HR, które są niezbędne w dynamicznej i niestałej rzeczywistości biznesowej. Oferujemy doradztwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim i organizacją. Pomagamy poprzez rekrutowanie najlepiej przygotowanych specjalistów dla Państwa firm.

Obecnie rekrutujemy dla jednego z Naszych klientów, dużej Firmy z branży chemicznej.

Specjalista ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Cieszyn
Zakres obowiązków:
 • Tworzenie i wysyłanie zamówień zakupu.
 • Utrzymywanie kontaktów z dostawcami.
 • Planowanie zakupów surowców zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją.
 • Kontrola i sterowanie poziomem zapasów w magazynach.
 • Agregowanie informacji o kupowanych surowcach lub opakowaniach – zużycia, dostawy itp. (poza SAP).
 • Utrzymywanie i korygowanie danych planistycznych surowców lub opakowań w systemie SAP.
 • Obsługa systemu komputerowego SAP (kontrola stanów magazynowych, tworzenie zamówień, kontrola ekranów planistycznych systemu komputerowego).
 • Monitorowanie dostaw, przyśpieszanie, opóźnianie dostaw, analizowanie potwierdzeń dostaw.
 • Organizowanie transportu dla kupowanych surowców.
 • Wprowadzanie i utrzymywanie w systemie SAP danych podstawowych materiałów, jak sposób planowania MTS/MTO/zlecenie zakupu, wielkości zapasów bezpiecznych, wskaźniki ABC.
 • Korygowanie bieżące w/w danych zależnie od potrzeb sprzedaży, produkcji lub zmian technologii produkcji, magazynowania.
 • Współpraca z Działami Sprzedaży Wyrobów w zakresie określania prognoz sprzedaży planowanych wyrobów, Oddziałami Produkcyjnymi w zakresie określania zdolności produkcyjnych, dostępności materiałów.
 • Planowanie krótkoterminowych potrzeb sprzedaży/produkcji uwzględniając: dane podstawowe produkcji (wielkości szarż, czas wykonania /zakupu), przewidywane wielkości produkcji w czasie, zdolności ciągów produkcyjnych, optymalizację zapasów magazynowych (minimalizacja wskaźnika rotacji w dniach bez utraty ciągłości sprzedaży)
 • Planowanie średnioterminowych potrzeb sprzedaży z produkcji/zakupu wyrobów uwzględniając wielkości szarż produkcyjnych, przewidywane wielkości sprzedaży w czasie, optymalizację zapasów magazynowych (minimalizacja wskaźnika rotacji w dniach bez utraty ciągłości sprzedaży)
 • Planowanie długoterminowych potrzeb sprzedaży. Na podstawie przekazanych przez Działy sprzedaży wyrobów budżetów (prognoz) sprzedaży oraz grup asortymentowych wyrobów, opracowywanie asortymentowych, rocznych planów sprzedaży w rozbiciu miesięcznym w układzie ilościowo-wartościowych.
 • Współpraca z Zespołem Analiz Procesów Produkcyjnych, Działem Technologii, Magazynem  Wyrobów Gotowych, Działem zakupów, Działem Gospodarki Materiałowej, wydziałami produkcyjnymi w zakresie optymalizacji wielkości planowanych.
 • Procesowanie zamówień klienta, przyjęcie zamówienia klienta, weryfikacja zamówienia (cena, wyrób, data dostawy).
 • Potwierdzenie zamówienia (data dostawy, cena).
 • Przygotowanie list dyspozycji wysyłki.
 • Weryfikacja dostępności wyrobu.
 • Kontakt z magazynem celem ustalenia priorytetów wysyłki.
 • Współpraca z Działami wewnętrznymi celem uzyskania informacji istotnych dla realizacji zamówienia klienta.
 • Informowanie klienta po porozumieniu z Działem Sprzedaży o potencjalnych opóźnieniach w realizacji zamówienia.
 • Stosowanie procedury Kontroli Eksportowej dla wszystkich swoich klientów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane np. Zarządzanie i inżynieria Produkcji)
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną komunikację w tym języku
 • Dobra znajomość języka niemieckiego
 • Dobra znajomość uwarunkowań i procesów w produkcji i zakupach
 • Umiejętność współpracy w zespole (zespół międzynarodowy) oraz umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność analitycznego myślenia 
Nasz Klient oferuje:
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami
 • Szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych jest Aspiro Consulting z siedzibą w Kraków 31-235, ul. Koło Białuchy 11. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.