Inżynier utrzymania ruchu / Specjalista ds. mechanicznych

Aspiro Consulting

Cieszyn

2016-10-24

Aspiro Consulting - Profesjonalizm kluczem Twojego sukcesu !

Jesteśmy firmą rekrutacyjno-doradczą. Naszym celem jest pomoc organizacjom w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Ułatwiamy rozwój i pomagamy wytyczać ścieżki zawodowe. Wspieramy pracowników na różnych etapach kariery. Dostarczamy firmom rozwiązania HR, które są niezbędne w dynamicznej i niestałej rzeczywistości biznesowej. Oferujemy doradztwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim i organizacją. Pomagamy poprzez rekrutowanie najlepiej przygotowanych specjalistów dla Państwa firm.

Obecnie rekrutujemy dla jednego z Naszych klientów, dużej Firmy z branży chemicznej.

Inżynier utrzymania ruchu / Specjalista ds. mechanicznych

Miejsce pracy: Cieszyn
 

Zakres obowiązków:

 • Przyczynia się do utrzymania ciągłości produkcji, na określonym w budżecie poziomie poprzez zapewnienie optymalnej dyspozycyjności instalacji, urządzeń, budynków i budowli w Spółce współdziałając w tym zakresie, na etapie planowania, z kierownikami wydziałów produkcyjnych.
 • Gwarantuje odpowiedni poziom prowadzenia planowej gospodarki przeglądowo-konserwacyjnej poprzez pełnienie obowiązków bezpośredniego przełożonego brygady przeglądowo-konserwacyjnej.
 • Prowadzi dokumentację i uczestniczy przy tworzeniu rocznego planu przeglądów i konserwacji.
 • Generuje harmonogramy i nadzoruje wykonawstwo usług utrzymania ruchu i remontów w zakresie mechanicznym przy zachowaniu obowiązujących przepisów i uregulowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.
 • Analizuje przyczyny awarii, częstotliwość remontów – dokonuje korekt w rocznym planie przeglądów i konserwacji, nadzoruje zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
 • Uczestniczy w rozliczaniu zleceń remontowych i związanych z utrzymaniem ruchu zarówno w systemie wykonawstwa własnego jak i obcego.
 • Odpowiada za terminowe wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z planem rocznym przeglądów i konserwacji.
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad archiwum dokumentacji technicznej znajdującej się w Zespole Przygotowania Inwestycji i Remontów.
 • Nadzoruje kompletność i aktualność instrukcji obsługi urządzeń i instalacji produkcyjnych.
 • Uczestniczy w nadzorowaniu prac pożarowo niebezpiecznych.
 • Zapewnia przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy, pożarowego i ochrony środowiska.
 • Uczestniczy w opiniowaniu dokumentacji zarówno remontowej jak i inwestycyjnej.
 • Bierze udział w realizacji zadań i odbiorach inwestycyjnych.
 • Utrzymuje kontakty z instytucjami kontrolnymi zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi w swoim zakresie działania.
 • Uczestniczy w procesie zamawiania usług inwestycyjnych i remontowych oraz zakupów zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, poprzez prowadzenie akcji ofertowej, analizę ofert i udział w Komisji Przetargowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki to Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Energetyka).
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i technologicznej
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność myślenia analitycznego 
Nasz Klient oferuje:
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami
 • Szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych jest Aspiro Consulting z siedzibą w Kraków 31-235, ul. Koło Białuchy 11. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99340 ofert pracy. Sprawdź!