Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym – staże ze stypendium!

Business School Sp. Jawna

Katowice

2016-10-18

Jeśli jesteś osobą bezrobotną (również niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy) w wieku 30 lat i więcej,

Przyjdź do nas i otrzymaj ponad 7200 zł! *

Rekrutacja tylko do 25 października 2016 r!

Business School we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na kurs:

Pracownik obsługi wózka widłowego.

W ramach kursu oferujemy:
1. Staże zawodowe (z możliwością zatrudnienia)
2. Stypendium stażowe dla każdego uczestnika co miesiąc
3. Szkolenie zawodowe ze stypendium dla każdego uczestnika
4. Doradztwo zawodowe
5. Pośrednictwo pracy
6. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Dodatkowo zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
- materiały dydaktyczne
- bezpłatne wyżywienie
- pokrycie kosztów badań lekarskich
- ubezpieczenie NNW

Projekt adresowany jest do osób:

- bezrobotnych lub biernych zawodowo
- powyżej 30 roku życia
- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze i średnie)
- zamieszkujących na terenie województwa śląskiego


Być może nie wiesz, ale w Twoim województwie pracodawcy pilnie poszukują osób w zawodzie „pracownik obsługi wózka jezdniowego”!

Nie wiem czy wiesz, że w Twoim województwie pensja w w/w zawodzie jest jedną z najszybciej rosnących w porównaniu do innych zawodów!

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający uprawnienia!

* suma stypendiów przypadających na uczestnika

Biuro Projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”
ul. Podgórna 4 lok 5
(budynek Naczelnej Organizacji Technicznej)
40-026 Katowice Tel. 500-048-060, 500-048-090