Pracownik administracyjny

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kraków

2016-10-16

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Pracownika administracyjnego będzie należało m.in.:

 

 1. Obsługa sekretarsko-administracyjna biura.
 2. Udzielanie informacji nt działań statutowych Fundacji.
 3. Prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów oraz pomoc w ich rozliczaniu.
 4. Organizowanie i realizacja zaopatrzenia w materiały, niezbędne do funkcjonowania biura.
 5. Prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych.
 6. Prace organizacyjno-logistyczne związane z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów itp.
 7. Obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych imprez organizowanych przez Fundację.
 8. Redagowanie pism, artykułów prasowych, prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi.
 9. Prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację.

10. Realizacja wsparcia typu asystenckiego dla niepełnosprawnych uczestników projektów realizowanych przez Fundację (w tym również podczas dojazdu na zajęcia, powrotu z nich itp.).

11. Sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji działań statutowych Fundacji.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office - Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność i doskonała organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem

 

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 

 

Pytania selekcyjne:

 

 1. Prosimy o krótkie opisanie jakiegoś zdarzenia z Pani/Pana życia, świadczącego, że posiada Pani/Pan zdolności organizatorskie i jest Pani/Pan osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków).
 2. Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za zorganizowanie konferencji podsumowującej 2-letni projekt, w ramach którego osoby niepełnosprawne otrzymały dotację na założenie własnej firmy i prowadziły je przez min. rok. Prosimy o opisanie w max. 10 punktach planu działań, jakie Pani/Pana zdaniem należy podjąć w tym celu.
 3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub "widełek".

 

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

NASZE DZIAŁANIA:

 

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

 

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

 

==============================================

 

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 14 października 2016r na adres email: APLIKUJ lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: "Aplikacja: Pracownik administracyjny - Kraków") w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-291 Kraków

 

Miejsce pracy: Kraków.

 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę).

 

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko - nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.