Kierownik Projektu unijnego w Ełku

Business School H.Polak M Polak sp.jawna

Ełk

2016-10-13

Business School zatrudni osobę
na stanowisko Kierownika Projektu w Ełku
od 02.11.2016-31.07.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS na podobnym stanowisku
- obsługa Office

Zakres obowiązków:
- funkcja decyzyjna i nadrzędna
- zarządzanie całym projektu i jego poprawną realizacją
- zasadą równości szans
- monitoring i ewaluacja projektu
- nadzór nad realizacją założonych wskaźników
- opracowywanie sprawozdań z realizacji projektu
- kontakty z IP
- wybór usługodawców
- promocja projektu
- rekrutacja grupy docelowej zgodnie z WoD
- rozmowy rekrutacyjne.

Umiejętności:
- komunikacyjne
- zarządcze
- organizacyjne
- kierownicze.

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.

Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102779 ofert pracy. Sprawdź!