Koordynator / Kierownik Projektu EFS

PRO STUDIO

Kraków

2016-09-29

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. jest firmą doradczo-szkoleniową działającą od 1991 roku na terenie całego kraju. Wspieramy osoby, firmy i instytucje, które dążą to tego, aby w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Prowadzimy szeroko pojętą działalność związaną z opracowaniem i wdrażaniem strategii dla firm, aktywizacją osób pozostających bez pracy, włączeniem społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także podniesieniem i dostosowaniem kwalifikacji przez osoby pracujące.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych. Wydajemy publikacje z zakresu turystyki, ekologii, a także podręczniki z obszarów zawodowych i informatycznych.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynatora / Kierownika Projektu EFS

 Miejsce pracy: biuro - KRAKÓW oraz praca w terenie

 

Obowiązki:

 • Koordynacja i zarządzanie projektem EFS (RPO lub POWER)
 • Organizacja zadań projektu
 • Sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym realizowanych zadań
 • Współudział w obliczaniu wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie z wymogami projektu
 • Przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność (część merytoryczna i finansowa), harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów
 • Nadzór nad procesem ewaluacji projektu
 • Uczestnictwo w przeprowadzonych działaniach kontrolnych i wdrażanie działań pokontrolnych
 • Organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców
 • Wprowadzanie zmian do projektu
 • Obsługa administracyjna i logistyczna,
 • współpraca z innymi działami firmy

 

Wymagania:

 • 3 letnie doświadczenie w projektach EFS
 • Znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych (w tym RPO, POWER)
 • Pozytywna opinia z poprzednich miejsc pracy w projektach EFS
 • Wykształcenie wyższe
 • Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień
 • Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych
 • Samodzielność, dokładność – własna inicjatywa
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów EFS
 • Możliwość realizacji różnorodnych zadań i projektów w obrębie całej Polski
 • Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na maila: APLIKUJ

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 98259 ofert pracy. Sprawdź!