Pracownik administracyjny z orzeczeniem o niepełnosprawności

Profesja

Olkusz

2016-09-19

Firma doradczo-szkoleniowa PROFESJA, zajmująca się realizowaniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje chętnych osób do odbycia szkoleń
z następujących zawodów:

- Pracownik kancelaryjny/biurowy

- Pracownik obsługi telefonicznej

Wymagania:

- osoby, posiadające status o stopniu niepełnosprawności

- osoby niezarejestrowane w urzędach pracy

W ramach projektu oferujemy:

- bezpłatne szkolenia, podczas których wypłacane jest stypendium stażowe

- poradnictwo zawodowe

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez portal ogłoszeniowy lub bezpośrednio na adres e-mail: stażAPLIKUJ lub kontakt telefoniczny. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.