Inżynier Budowy/ Kierownik Budowy

WODPOL Sp. z o.o.

Helsinki

2016-09-06

SAmodzielna organizacja i koordynacja prowadzonych robót, sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością robót, ustalanie zakresu zawartych umów z podwykonawcami i dostawcami, raportowanie postępu prowadzonych robót.