Prawnik - Grupa Prawna Godlwin S.A.

Grupa Prawna Goldwin S.A.

Toruń

2016-08-25

Grupa Prawna Goldwin S.A.

Grupa Prawna Goldwin to kancelaria, która powstała i działa z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wyznajemy zasadę, że nie można dobrze znać się na wszystkim, dlatego współpracującym z nami specjalistom stawiamy przede wszystkim dwa warunki – rozumienie biznesu i specjalizacja w zakresie dziedzin prawa związanych z prawem gospodarczym. Oprócz najlepszych kwalifikacji merytorycznych, Grupa Prawna Goldwin wyznacza również zupełnie nowe standardy w zakresie jakości obsługi.
Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, odległość jaka dzieli Klienta i prawnika nie jest już żadną barierą.
gpgoldwin.pl

Prawnik
Miejsce pracy: Toruń
Region: kujawsko-pomorskie

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie:

- samodzielna obsługa prawna Klientów: odpowiedzi na bieżące zapytania prawne, prowadzenie spraw sądowych i przed organami administracji, przygotowywanie i opiniowanie umów,
- bezpośredni kontakt z Klientem,
- prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
- przygotowywanie materiałów promocyjnych związanych z reprezentowaną specjalizacją.

Wymagania:
- wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
- specjalizacja i doświadczenie praktyczne w jednym z następujących działów prawa: prawo budowlane, prawo transportowe i spedycyjne (TSL), prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe,
- zdolność do samodzielnej organizacji pracy,
- wysoki stopień kreatywności i komunikatywności.

Odbywanie aplikacji prawniczej nie jest wymogiem koniecznym

Oferujemy:
- stanowisko o wysokim stopniu samodzielności w zakresie wykonywanych zadań,
- konkurencyjne wynagrodzenie,
- udział we współtworzeniu unikalnego przedsięwzięcia w skali kraju,
- wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie wybranej specjalizacji,
- możliwość rozwoju kompetencji miękkich, dzięki wewnętrznym szkoleniom i programowi coachingowemu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Grupę Prawną Goldwin S.A. w organizacji z siedzibą w Toruniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.