Monter Izolacji Przemysłowych

R&M Centrum Szkolenia Zawodowego

Krapkowice

2016-10-14
Informujemy, że odbędzie się szkolenie
dla monterów izolacji przemysłowych.

Termin: 14.11-25.11.2016
 
 

Do kogo skierowany jest niniejszy kurs?

Kurs jest skierowany do wszystkich osób, które są chętne do zmiany zawodu, zdolne do pracy na wysokości, nie posiadają wiedzy i umiejętności z zakresu montażu izolacji przemysłowych. W ofercie posiadamy moduł dłuższy i ten trwa 200 godzin oraz przyspieszony, 100-godzinny, będący przygotowaniem do zawodu. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli podjąć pracę w firmach wyspecjalizowanych w montażu materiału izolacyjnego, elementów konstrukcji i płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy kursu?

Ukończenie kursu jest równoznaczne z nabyciem wiedzy i umiejętności na poziomie absolwenta szkoły zawodowej. Szczególny nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne i ćwiczenie umiejętności manualnych pozwalających na samodzielne i sprawne wykonywanie izolacji przemysłowych.

 

Dodatkowe zalety kursu

Kurs jest prowadzony przez doświadczonych praktyków posiadających dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie programowym kursu. Stały bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, szczególnie w części praktycznej, pozwoli uczestnikom na profesjonalne opanowanie umiejętności zawodowych.

 

Na czas trwania kursu, jego uczestnik zobowiązany jest do posiadania
ubrania roboczego (odzież + obuwie ochronne)!
pozostałe materiały szkoleniowe – piśmiennicze, opracowania oraz materiały potrzebne do pracy na warsztacie, zapewniane są przez nasze Centrum.


________________________________________________________________

Więcej informacji na http://csz.com.pl

lub polub nas na fb:

https://www.facebook.com/CentrumSzkoleniaZawodowego
________________________________________________________________________________