Lekarz - kontrola zakarzeń

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Rybnik

2016-10-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
ul. Gliwicka 33

zatrudni :

LEKARZA

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

 Wymagania:

  • Doświadczenie w wykonywania zawodu lekarza w szpitalu – co najmniej 3 lata
  • Tytuł specjalisty  w jednej z następujących dziedzin medycyny:

a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,

b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,

c) choroby zakaźne,

d) organizacja ochrony zdrowia,

e) zdrowie publiczne.

 

lub

osoby będącej w trakcie specjalizacji w jednej z dziedzin wymienionych powyżej lub posiadające inną specjalizację oraz co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w zespole zakażeń szpitalnych, które ukończyły lub są w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej.

 

Warunki  zatrudnienia do uzgodnienia.

 

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji  można kierować również pocztą elektroniczną na adres:  APLIKUJ .com

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych aplikacyjnych  przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Rybniku  z siedzibą w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 dla potrzeb niezbędnych do procesu obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą o z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26.06.2014r. DZ.U.z 2014, poz. 1182 ).”

 

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66500 ofert pracy. Sprawdź!