Szkolenie z obsługi reklamacji z uwzględnieniem zmian

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie z obsługi reklamacji przygotowuje uczestników do profesjonalnego przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów. Umiejętność ta jest przydatna zarówno podczas bezpośredniej, jak i telefonicznej obsłudze klienta. Uczestnicy po odbyciu kursu potrafią przyjąć uwagi klienta i odpowiedzieć na złożoną reklamację tak, aby w oczach klienta pozostał pozytywny wizerunek firmy. Kursanci zdobędą wiedze na temat zmian związanych z wprowadzeniem Ustawy o prawach konsumenta, które zaczną obowiązywać od 25 grudnia 2014 r.

Zmiany przepisów podyktowane są koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. 

Nowa ustawa przewiduje sporo istotnych zmian, m.in.:

 1. zmienia zapisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie przepisów o sprzedaży,
 2. wprowadza jednolitą definicję wad rzeczy oraz zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej (rękojmi i gwarancji),
 3. wprowadza zmiany w zakresie umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, np. przez Internet).
 4. Zmianie ulegną m. in. obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich.


Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie z obsługi reklamacji przeznaczone jest przede wszystkim dla:
 • osób pracujących w działach reklamacji;
 • osób, których stanowisko pracy wiąże się z obowiązkiem przyjmowania, obsługi i rozpatrzenia reklamacji klientów;
 • osób pracujących w dziale obsługi klienta;
 • pracowników przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów/usług bezpośrednio na rzecz konsumentów i innych podmiotów - zarówno stacjonarnie, jak i na odległość (np. przez Internet, telefon);
 • pracowników recepcji i infolinii, mających do czynienia z przyjmowaniem reklamacji;
 • kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką;
 • osób planujących otworzenie własnej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Udział w kursie profesjonalnej obsługi reklamacji zapewnia wzrost wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu przyjmowania i odpowiadania na uwagi klientów zwiększenie świadomości odnośnie przebiegu reklamacji, jak również zrozumienie mechanizmu powstawania sytuacji konfliktowych. Na szkoleniu ćwiczone są umiejętności życzliwego przyjmowania reklamacji, jak również praktyczne i umiejętne posługiwanie się przepisami prawa przy rozpatrywaniu reklamacji. Uczestnik zdobędzie wiedzę, jak w praktyce stosować przepisy Ustawy o prawach konsumenta, które wejdą w życie z dn. 25.12.2014r.

W jakim zawodzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Szkolenie z profesjonalnej obsługi reklamacji skierowane jest zarówno do osób indywidualnych, pracujących na stanowiskach związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji jak również dla firm, które chcą zwiększyć kwalifikacje swoich pracowników. Po ukończeniu kursu można podjąć pracę m.in w dziale obsługi reklamacji,w dziale obsługi klienta, na recepcji, infolinii, oraz na stanowiskach handlowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • w programie kursu zostały uwzględnione zmiany związane z wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta, która obowiązywać będzie od dn. 25.12.2014r., które służą unifikacji prawa polskiego z prawem obowiązującym na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej
 • oferujemy największą liczbę godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie
 • posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe
 • gwarantujemy niezbędne materiały do nauki w formie skryptu, w skład którego wchodzi tekst nowej ustawy o prawach konsumenta
 • dostosowujemy harmonogram zajęć do uczestników - dogodne dni oraz godziny zajęć w trybie dziennym, wieczorowym i weekendowym.
 • organizujemy kameralne grupy (od 6 do 12 osób) dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście lektora podczas zajęć praktycznych
 • zajęcia prowadzoną są przez wykładowców posiadających wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w zakresie poruszanej tematyki


 • o wysokiej jakości naszych szkoleń świadczy certyfikat ISO 9001:2015


Firmy kierujące pracowników na kurs profesjonalnej obsługi reklamacji mogą oczekiwać:
 • nabycia przez pracownika uczestniczącego w kursie umiejętności wdrożenia odpowiednich kroków reklamacyjnych na podstawie dotychczasowych skarg;
 • zapobiegania powstawianiu konfliktów prawnych.

Program kursu

Część I Biznesowe aspekty reklamacji

 1. Kategorie uwag zgłaszanych przez klientów: nieporozumienie, wątpliwość, reklamacja
 2. Reklamacje, co z nich wynika dla firmy
 3. Typologia klientów składających reklamacje
 4. Zasady rozpatrywania i wskazówki dotyczące tego, jak skonstruować odpowiedź dla Klienta uwzględniając kryterium ”przewinienia firmy- dotkliwości dla klienta
 5. Zasady kulturalnego i celowego przyjmowania reklamacji
 6. Odpowiadanie na zgłoszone przez klienta uwagi

Cześć II Prawne aspekty reklamacji

 1. Pojęcie konsumenta na gruncie prawa polskiego (w kodeksie cywilnym i w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
 2. Sprzedaż konsumencka
 3. Sprzedaż podmiotom- przedsiębiorcom
 4. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 5. Realizacja reklamacji
 6. Reklamacja a niedozwolone postanowienia umowne
 7. Reklamacja a nieuczciwe praktyki rynkowe
 8. Reklamacja a ochrona zbiorowych interesów konsumentów
 9. Reklamacja a odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Referencje

quote
Firma GoWork staneła na wysokości zadania. Nabyłem potrzebną wiedzę i umiejętności, które z pewnością będę potrafił wykorzystać w praktyce. Trener był wyjątkowy dobrze przygotowany do szkolenia i zawsze potrafił odpowiedzieć na pytania grupy.
quote
Jerzy Mikulec
uczestnik kursu profesjonalnej obsługi reklamacji
quote
Kurs w ogromny sposób pomógł mi w wykonywaniu tego zawodu. Na ogromną pochwałę zasługuje też prowadzący zającia, miał nie tylko dużo wiedzy ale i wiele cierpliwości. Serdecznie polecam wszystkim zarówno kurs jak i firmę gowork.
quote
Aneta Sandrowicz
uczestniczka kursu profesjonalnej obsługi reklamacji
quote
Dowiedziałam się, jak przyjmować uwagi konsumentów i odpowiadać na zgłoszenia reklamacyjne. Szczególnie podobała mi się forma przekazywania wiedzy; mieliśmy liczne ćwiczenia i dyskusje.
quote
Magdalena Wilczur
uczestniczka kursu profesjonalnej obsługi reklamacji
quote
Jestem bardzo zadowolona z kursu profesjonalna obsługa reklamacji-aspekt biznesowy i prawny. Po szkoleniu objełam stanowisko w którym zdobytą wiedzę wykorzystuję w 100%. Dzięki zdobytym umiejętnością moja praca jest bardziej efektywna.
quote
Aleksandra Toberka
uczestniczka kursu profesjonalnej obsługi reklamacji
Sprawdź opinie wystawione przez naszych kurstantow

Organizacja zajęć

Materiały tradycyjne - cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych czy drukowanych skryptów lub innej, w zależności od ustaleń.


Materiały elektroniczne - dopłata za tablet 250zł


 

Koszt szkolenia
W cenę szkolenia wliczone są:

 • Imienny dyplom i zaświadczenie z wyszczególnioną tematyką i zakresem czasowym
 • Certyfikat dla firmy
 • Autorskie materiały szkoleniowe.

Liczebność grupy
Grupy szkoleniowe liczą od 5 do 12 osób. Dlatego możliwe jest zastosowanie metod nauczania polegających na publicznych prezentacjach, mini wykładach, symulacjach realnych zdarzeń, dyskusjach grupowych.

Metody szkoleniowe
Szkolenie stacjonarne to połączenie aktywnych metod ćwiczeń indywidualnych i grupowych z modułem teoretycznym opartym na multimedialnej prezentacji oraz analizie orzecznictwa. Komplet metod znajduje odzwierciedlenie w tematyce objętej programem kursu.

Materiały szkoleniowe

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych w wersji standardowej lub w wersji rozszerzonej z materiałami na tablecie.
 

Wykładowcy

Daniel Figiel - trener kursu profesjonalna obsługa reklamacjiDaniel Figiel - Z wykształcenia Psycholog o specjalizacji Organizacja i Zarządzanie. Ma doświadczenie zarówno w zarządzaniu zespołem pracowników, jak i w szkoleniu kandydatów na handlowców poza miejscem pracy. Ponadto zajmował się pracą badawczą w terenie związaną z poziomem umiejętności dopasowania oferty do ...

Dowiedz się więcej

Sebastian Wasilewski- trener kursu profesjonalna obsługa reklamacji - aspekt biznesowy i prawnySebastian Wasilewski - z wykształcenia pedagog społeczny, trener i coach z zamiłowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach trenera wewnętrznego w firmach sprzedażowych typu call center, w firmie telekomunikacyjnej, w firmie finansowej. Był odpowiedzialny m.in. za wstępne szkolenia produktowe, szkolenia sprzedażowe ...

Dowiedz się więcej

Monika Chodyra-trener kursu profesjonalna obsługa reklamacjiMonika Chodyra - jest socjologiem z wykształcenia, pracuje jako coach i trener, ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, reklamie i pracy w mediach. Przełomowym momentem w jej życiu zawodowym było ukończenie Studium Coacha Executive w GWPS - Szkolenia (2009). To co robiła dotychczas jako empatyczna osobowość - wsparcie i ...

Dowiedz się więcej

Sabrina Kowalczyk-trener kursu profesjonalna obsługa reklamacjiSabrina Kowalczyk - Doświadczenie zawodowe i umiejętności osobiste są mocną podstawą do prowadzenie szkoleń z zakresu: Kierownika Sklepu, Technik sprzedażowych, Typów osobowości, NLP w Telemarketingu i kontakcie z bezpośrednim z klientem, Technik organizacji czasu i pracy, Mowy ciała, Fizjonomiki, Rozpoznawania fałszywych ...

Dowiedz się więcej

Zobacz całą kadrę

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Agata Bugajna

Tel.: 22 622 13 09 wew. 819

Kom.: 882-128-824

agata.bugajna@gowork.pl

 

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Przechodnia 4, p. 2 (biuro), 20-002 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłaty zaliczki(lub całości kwoty) należy dokonać na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego najpóźniej na drugi dzień po dokonaniu rejestracji. Gwarantuje to pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Dokonując rejestracji na pierwsze szkolenie automatycznie tworzy się Państwa konto na stronie GoWork.pl. Jeśli chcą Państwo dokonać zapisu na kolejne szkolenie wystarczy się zalogować poprzez zakładkę "logowanie", dzięki czemu nie trzeba ponownie wpisywać swoich danych. Ważne, aby zapamiętać hasło i adres mailowy, na który dokonana była pierwsza rejestracja.
 10. Dla  osób zarejestrowanych jako bezrobotne istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w pełnej wysokości przez Powiatowy Urząd Pracy (zapraszamy osoby z całego kraju). Zobacz jaka jest procedura ubiegania się o refundowanie szkolenia z Urzędu Pracy!
Zobacz terminy

Kurs profesjonalna obsługa reklamacji - aspekt biznesowy i prawny (16h) - tryb dzienny

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Bydgoszcz
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Gdańsk
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Katowice
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Kraków
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Lublin
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Olsztyn
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Poznań
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Siedlce
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Szczecin
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Warszawa
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Wrocław
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049
Łódź
od 2017-01-30 do 2017-01-31
Cena: 799
Cena: 1049

Kurs profesjonalna obsługa reklamacji - aspekt prawny (8h) - tryb dzienny

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Bydgoszcz
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Gdańsk
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Katowice
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Kraków
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Lublin
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Olsztyn
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Poznań
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Siedlce
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Szczecin
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Warszawa
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Wrocław
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Łódź
od 2017-01-30 do 2017-01-30
Cena: 449
Cena: 699
Zapisz się