ZREW Transformatory S.A.

2 Dodaj opinię

O nas

O nas

ZREW Transformatory S.A., przez wiele lat działający pod nazwą ZREW Transformatory Janów, pierwsze zamówienia zrealizował już w 1956 roku. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie, bogate zaplecze techniczno – technologiczne, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 są gwarantem najwyższej jakości produktów i usług oferowanych przez spółkę.

W latach 2007 - 2012 ZREW włączony był w struktury Polimex-Mostostal S.A. Od 21.12.2012 r. firma funkcjonuje jako samodzielny podmiot pod nazwą ZREW Transformatory.

Przedmiotem działalności ZREW Transformatory jest produkcja, remonty, modernizacje oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy.

 

 


www.the-rsgroup.com

ZREW Transformatory S.A.