ZM Postep S.A

3.1 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady ZM Postep S.A

Miniaturka
Jerzy Cieślar
Prezes Zarządu |Dyrektor Zarządzający ZM Postep S.A
Zatrudniony w firmie od kwietnia 1987 roku na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu d/s Technicznych, a od czerwca 1966 roku - Prezesa Zarządu. Po przekształceniu spółdzielni w spółkę akcyjną w 1997 roku zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego.

ZM Postep S.A

Zakłady Metalowe Postęp S.A. to firma znajdująca się na rynku od ponad 65 lat. W tym czasie przeszła pomyślnie zmiany w zarządzaniu produkcją, które pozwoliły jej stać się dostawcą drugiego oraz pierwszego poziomu w łańcuchu dostaw liderów producentów samochodów.

Firma ZM Postęp została utworzona ponad 60 lat temu. Jakie były kluczowe momenty w historii firmy?

Firma została założona jesienią 1949 roku jako spółdzielnia. Kluczowymi momentami w jej historii były:

- druga połowa lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy firma przekształciła się z usługowej na produkcyjną i rozpoczęła współpracę z przemysłem motoryzacyjnym i obronnym (zakłady FSC Lulin, ZM Ursus oraz Bumar Łabędy);

- przełom lat 60/70-tych i nawiązanie współpracy z ówczesną Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej oraz uruchomienie w 1973 roku produkcji szkieletów siedzeń tylnych i wielu innych elementów metalowych do samochodu Fiat 126p;

- rok 1991, w którym uruchomiliśmy produkcję seryjną kilkudziesięciu podzespołów i części metalowych do samochodu Fiat Cinquecento już dla firmy Fiat Auto Poland. Wtedy też nastąpił gwałtowny rozwój firmy;

- rok 1997, w którym podjęliśmy decyzję o zmianie formy własnościowej poprzez likwidację spółdzielni i założenie na bazie likwidowanej spółdzielni spółki akcyjnej;

- rok 2016, kiedy przenieśliśmy siedzibę firmy oraz trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w trzech miastach tj. w Gliwicach, Rudzie Śląskiej i w Zabrzu w jedno miejsce do nowo nabytej nieruchomości w Gliwicach, co pomoże nam w dalszym rozwoju.

Jak branża motoryzacyjna zmieniła się przez ten czas?

Obserwujemy ogromne zmiany w branży motoryzacyjnej. Przede wszystkim, skrócił się cykl żywotności produkowanych samochodów. Fiata 126p produkowało się ponad 20 lat. Obecnie nowy model produkuje się od 6 do 8 lat i wchodzi nowy. Klienci mają coraz większe wymagania, szczególnie jakościowe i kosztowe. Jest nieporównywalnie większa konkurencja. Na rynku powstało dużo nowych firm, swoje oddziały otworzyły w Polsce duże koncerny, dysponujące często nowocześniejszymi technologiami i znacznie większymi środkami finansowymi, z którymi bardzo trudno konkurować. Żeby utrzymać się na rynku musimy stale inwestować w bardziej wydajne maszyny i urządzenia produkcyjne, najnowsze technologie i zatrudnionych pracowników.

Produkty ZM Postęp sprzedawane są w 21 krajach na świecie. Czy zamierzają Państwo rozszerzać ofertę na rynku zagranicznym?

Nie posiadamy rozbudowanej sieci dystrybucji, a nasze produkty dostarczamy bezpośrednio do fabryk klientów, gdzie są montowane do różnych marek samochodów. Oczywiście, nieustannie staramy się pozyskać nowych klientów, jak również rozszerzać współpracę z dotychczasowymi, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Które produkty cieszą się największym zainteresowaniem i uznaniem?

W zasadzie wszystkie, które mamy możliwość wyprodukować. Największym uznaniem cieszą się elementy do siedzeń samochodowych oraz układów wydechowych. Zdobyliśmy wiele prestiżowych nagród, przyznanych przez naszych klientów szczególnie za wysoką jakość.

Czym wyróżniacie się Państwo jako pracodawca?

Jesteśmy firmą nowoczesną, dobrze zorganizowaną, gwarantującą naszym pracownikom stałą, dość dobrze płatną pracę, gwarantującą stabilizację życiową. U nas w zasadzie nie istnieje pojęcie fluktuacji kadr. Jeżeli ktoś chce pracować, nie musi się martwić o swoją przyszłość. Zatrudniamy wielu pracowników, którzy pracują u nas ponad 25 lat.

Nie zdarzyło nam się w całej historii, pomimo nieraz trudnych sytuacji, aby pracownikom nie wypłacić w terminie należnych im świadczeń, a wiemy, że w ostatnich latach różnie w Polsce z tym bywa.

Jeśli chodzi o kwestie kadrowe, na jakich pracowników mają Państwo największe zapotrzebowanie?

W ostatnich latach największe zapotrzebowanie odnotowaliśmy w zakresie pracowników produkcyjnych, zarówno bezpośrednio produkcyjnych, w tym głównie operatorów pras, jak również na stanowiska pomocnicze, takie jak kierowcy wózków akumulatorowo spalinowych oraz pakowaczy.

Co ze stanowiskami biurowymi?

Jesteśmy firmą, która od wielu lat ma wyselekcjonowanych pracowników biurowych i może poszczycić się dużą stabilnością w tym zakresie, dlatego nie mamy żadnego zapotrzebowania w tej grupie pracowników.

Czy korzystają Państwo z outsourcingu?

Nie korzystamy z outsourcingu pracowniczego. Od niedawna posiłkujemy się w niedużym zakresie zatrudnianiem pracowników tymczasowych na stanowiskach produkcyjnych.

Jak wygląda proces rekrutacji nowych pracowników do firmy ZM Postęp S.A.?

Celem każdej przeprowadzonej rekrutacji jest wyłonienie spośród dostępnych na rynku kandydatów na dane stanowisko osoby, która możliwie najlepiej i najdokładniej spełni oczekiwania, jakie w stosunku do niej składamy. W procesie rekrutacji staramy się sprawdzić umiejętności kandydata, zweryfikować jego kompetencje, nastawienie do firmy i oczekiwania płacowe. Dobór pracowników na konkretne stanowiska to proces wieloetapowy, zwłaszcza w rekrutacji zewnętrznej. Wyznacznikiem oczekiwań wobec kandydata jest zawsze określenie kompetencji potrzebnych na danym stanowisku. W dalszym etapie tworzymy ogłoszenie rekrutacyjne z uruchomieniem preferowanych przez nas kanałów rekrutacji. Po złożeniu ogłoszenia i pojawieniu się kilku kandydatów następuje pierwszy etap selekcji i odrzucenie tych kandydatur, które nie spełniają minimum oczekiwanego przez firmę. Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie proces selekcji otrzymują zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne, które, w zależności od rangi stanowiska, obejmuje różne metody rekrutacji – od zwykłej rozmowy, poprzez testy i zlecone zadania do wykonania. Dużo uwagi poświęcamy również selekcji kandydatów na podstawie zebranych danych z CV, wywiadu i referencji. Po podjęciu decyzji udzielamy informacji zwrotnej kandydatom i przechodzimy do procesu zatrudnienia, czyli przekazania przyszłemu pracownikowi wszystkich danych, niezbędnych do zawarcia umowy o pracę. W przypadku rekrutacji wewnętrznej proces jest zdecydowanie uproszczony. W miarę możliwości staramy się wybierać tę właśnie metodę, dając tym samym ambitnym i wyróżniającym się pracownikom szansę awansu.

Gdzie zamieszczają Państwo informacje o nowych ofertach pracy?

Dostępne dzisiaj bogactwo kanałów dystrybucji informacji daje duże możliwości, które staramy się wykorzystać w zależności od potrzeb. Oferty pracy umieszczamy na naszej stronie internetowej, na dostępnych portalach rekrutacyjnych, ale również zgłaszamy oferty wolnych miejsc pracy w ościennych Urzędach Pracy.

Jak często Państwo prowadzą rekrutacje, ilu nowych pracowników rocznie pozyskuje firma?

Rekrutacje prowadzimy w zależności od potrzeb. W bieżącym roku łącznie z minionym zwiększyliśmy stan załogi o 8%.

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

Nasze oczekiwania wobec kandydata są zawsze jasno i przejrzyście sprecyzowane na podstawie funkcjonującego w firmie zestawienia kryteriów kwalifikacyjnych, opracowanych dla wszystkich stanowisk funkcjonujących w naszej firmie. Sporządzono je w oparciu współpracy działu kadr z kierownikami poszczególnych działów. Bogactwo doświadczeń w pracy z ludźmi pozwoliło nam również stworzyć pakiet oczekiwań tzw. miękkich wobec kandydatów. Zaliczyć możemy do nich odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, umiejętność współpracy i zaangażowanie w pracę, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Jak potencjalni kandydaci powinni przygotować się na rozmowę lub spotkanie rekrutacyjne w firmie?

W pierwsze kolejności powinni sami zadać sobie pytanie i udzielić odpowiedzi: dlaczego chcą pracować w naszej firmie? Czy spełniają wymagania zawarte w ofercie? Czy są otwarci na nowe wyzwania i zadania? Dobrze, kiedy kandydat ma sprecyzowany cel. Powinien wiedzieć, do czego dąży, dlaczego zależy mu na nowej pracy oraz jakie posiada kompetencje, które mogą okazać się ważne z punktu widzenia stanowiska, na które aplikuje. W czasie rozmowy dobrze jest zaprezentować swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, realizowane projekty, najciekawsze i najwybitniejsze zadania, swoje sukcesy, ale i niepowodzenia, z których wyciągnęliśmy wnioski.

 

W jaki sposób inwestują Państwo w swoich pracowników?

Stawiamy przede wszystkim na rozwój kompetencji, wiedzy i dodatkowych umiejętności niezbędnych lub pożądanych na danym stanowisku. Pracownikom produkcyjnym zapewniamy bezpłatne kursy i szkolenia doskonalące ich umiejętności, natomiast pracownikom biurowym i menadżerom przez wiele lat stwarzaliśmy warunki do bezpłatnej nauki języków obcych. Finansujemy również naukę w szkolnictwie wyższym. Kierujemy pracowników na różne szkolenia podnoszące ich wiedzę. Uważamy, że inwestowanie w pracowników jest najbardziej opłacalną inwestycją.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy firmy?

Pracownicy mogą liczyć na nagrody finansowe, zależne od wyników firmy, stanowiące do 30% wynagrodzenia podstawowego. Wyróżniający się pracownicy niezależnie od tego mogą otrzymać dodatkowo nagrodę finansową lub pochwałę. Wszyscy pracownicy korzystają z funduszu socjalnego, a osoby niepełnosprawne dodatkowo z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Otrzymują, między innymi, dopłaty do wczasów, obozów i kolonii dla dzieci, refundację części kosztów zakupu leków, badań, pobytu w sanatoriach lub na turnusach rehabilitacyjnych, a także częściową refundację kosztów dojazdu do pracy.

Czy firma organizuje wyjazdy lub imprezy integracyjne dla swoich pracowników?

Tak, organizujemy, w ramach posiadanych możliwości spotkania integracyjne, połączone często ze szkoleniem lub wypoczynkiem. Raz w roku staramy się zorganizować wycieczkę zagraniczną lub festyn dla całej załogi, wraz z rodzinami.

 

Czy oferują Państwo staże, praktyki dla uczniów i studentów?

Tak, zawsze jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami i szkołami średnimi technicznymi w zakresie zapewnienia możliwości odbycia praktyki w naszej firmie. Od wielu lat współpracujemy również z ościennymi Urzędami Pracy w temacie staży dla absolwentów lub bezrobotnych. Większość z nich skutkuje zawiązaniem umowy o pracę po odbyciu stażu.

Dziękujemy za rozmowę.

ZM Postep S.A